Budjettipuhe eduskunnassa, Liikenneministeriön hallinnonala

Puheet • 15.12.2010

Arvoisa puhemies,

Perusväylänpidon rahat ovat niin niukat, että niitä hädin tuskin riittää kevyen liikenteen väylien toteuttamiseen. Kevyen liikenteen väyliä on Uudenmaan alueella pystytty viime vuosina toteuttamaan vain kourallinen, vaikka Uudenmaan ely-keskuksen hankekorissa on yli 300 hanketta. Edes osaa kaikkein kiireellisimmistä hankkeista on vaikea saada vauhtiin. Kevyen liikenteen väylillä on iso merkitys muun muassa koulumatkojen turvallisuudelle ja polkupyöräilyn edistämiselle. Jatkossa tarvitaan erillisiä korvamerkittyjä hankerahoja nimenomaan kevyen liikenteen väylien toteuttamiseen, muuten hankkeet eivät lähde liikkeelle.

Sitten pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä: Valtaosa Suomen joukkoliikennematkoista tehdään pääkaupunkiseudulla. Joka arkipäivä noin 400 000 kaupunkilaista käyttää joukkoliikennettä. Pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä tulee kehittää niin, että se on varteenotettava vaihtoehto yksityisautoilulle. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kunnat maksavat joukkoliikenteestä 160 miljoonaa euroa vuosittain. Siihen nähden tämä suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki, yhteensä 10 miljoonaa euroa jaettuna useamman kaupungin kesken, on hyvinkin pieni. Mutta toki täytyy todeta, että tuki on vasta tällä hallituskaudella otettu käyttöön eli positiivista sekin. Mutta jatkossa tämän tuen merkittävä korottaminen on olennaista, jotta sillä voitaisiin todella vaikuttaa joukkoliikenteen käyttöön.

Rantaradasta ja oikoradasta seuraavaksi: Alun perin budjetissa esitettiin leikattavaksi 1,5 miljoonaa euroa rahoitusta VR:n lähiliikenteestä. Täytyy lausua kiitokset valtiovarainvaliokunnalle, joka palautti näistä 0,8 miljoonaa euroa. Oli iso riski, että Lahden ja Helsingin väliä liikennöiviltä Z-junilta tai Helsingin ja Karjaan välillä liikennöiviltä Y-junilta olisi leikattu vuoroja. Toivottavasti nämä määrärahat riittävät siihen, että vuoroja ei tarvitse leikata. Junaliikenne on keskeisen tärkeä Uudenmaan hyvinvoinnille ja työmatkaliikenteelle. Vuoroja tarvitaan pikemminkin lisää. Oikoradalla kulkevat, Mäntsälässä pysähtyvät Z-junat Lahteen ovat saavuttaneet nopeasti suuren suosion. Vuorojen karsiminen ajaisi monta joukkoliikenteen käyttäjää yksityisautoilijoiksi. Y-junissa Siuntioon ja Karjaalle ei yksinkertaisesti ole karsimisen varaa, koska vuoroväli on jo nyt niin harva.

Uusimaa on kasvava maakunta, ja työmatkaliikenteen järjestäminen alueella on keskeinen tulevaisuuden kysymys. Kaavoituksella ohjataan asutusta juuri raideliikenteen ääreen. Tuore raportti Era 17 kannustaa kestävän yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja toteutukseen sekä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Jotta voimme aidosti toteuttaa hyvät ilmastotavoitteemme, vaatii se asianmukaista toimintaa eli panostusta raiteisiin ja tukea joukkoliikenteelle sekä ruuhkamaksujärjestelmää.

Liikennevaliokunnan lausunnossa oli hyvin nostettu esiin se, että rataverkon korjausvelka on nyt 1 000 miljoonaa euroa. Ratojen peruskorjaukseen on budjetoitu 114 miljoonaa euroa, vaikka tarve olisi 200 miljoonaa tämän mietinnön mukaan. Lentoliikenteen tuki on kestämättömän suuri, eli jatkossa tarvitaan kyllä merkittävä suunnanmuutos siitä, minkälaista liikennettä tuetaan.

Vielä lopuksi nostan hyvin tärkeän uuden ratahankkeen, Espoon kaupunkiradan jatkeen. Kaupunkiradan tavoitteena on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen Turuntien suunnalla. Lähiliikenteessä voidaan saavuttaa lähes metromainen palvelutaso lisäämällä junavuoroja ja parantamalla liityntäliikenneyhteyksiä. Hankkeen ansiosta voitaisiin lisätä ja nopeuttaa myös junien kaukoliikennettä. Kaupunkiradan jatke Leppävaarasta Espoon keskukseen on rakennuskustannuksiltaan noin 190 miljoonan euron hanke. Sen toteuttaminen tulee käynnistää mahdollisimman pian. Nyt tälle hankkeelle ei ole vielä varattu rahoitusta, mutta tämä on yksi HSL-hankelistan hyvinkin keskeinen ja tärkeä hanke, joten sen toteutus pitää tulla kyseeseen viimeistään seuraavalla hallituskaudella.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com