Budjettipuhe eduskunnassa, Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Puheet • 16.12.2010

Arvoisa puhemies,

Maa- ja metsätalouspääluokassa on tärkeä 1,4 miljoonan euron lisäys poistokalastukseen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on käynnistetty vähäarvoisen kalan käytön edistämistä koskeva pilottihanke Pohjoisella saaristomerellä ja Suomenlahdella. Kalamateriaalin hyödyntämistä testataan bioenergia-, eläinrehu- ja elintarvikekäytössä. Näyttää siltä, että särkikalojen taloudelliselle hyödyntämiselle on edellytyksiä. Tällä tärkeällä hankkeella saadaan työtä ammattikalastajille ja hyötyä Itämeren suojeluun. 1 000 tonnin särkikalasaaliin mukana vesistön ravinnekierrosta poistuu noin 8 tonnia fosforia ja 28 tonnia typpeä. Keskeistä on myös toiminnan jatkuvuus, kalaraaka-aineen jatkojalostus ja taloudellinen hyödyntäminen. Pysyvät tulokset saavutetaan, kun toiminta tehdään pysyväksi. Haluan korostaa myös kalojen hyödyntämistä ravinnoksi, sillä kala, mukaan lukien särkikalat, on terveellistä ja oikein valmistettuna hyvää. Toinen tärkeä vesiensuojelulisäys on määräraha vesistö- ja vesihuoltotoimenpiteiden avustuksiin tai valtion työnä. Rahoilla kustannetaan muun muassa seudullisia yhdysvesijohto- ja siirtoviemärihankkeita.

Metsähallituksen luontopalveluiden turvaaminen palauttamalla sen määrärahat oli vihreille yksi budjettikäsittelyn tärkeimmistä tavoitteista. Itse asiassa Luontopalveluiden määrärahan tarve tulevaisuudessa kasvaa, koska kaksi uutta ja tuiki tarpeellista kansallispuistoa on valmisteilla: Sipoonkorven kansallispuisto Pääkaupunkiseudun itäiseksi keuhkoksi ja Selkämeren aavan meren kansallispuisto, joka turvaa Itämeren luonnon monimuotoisuutta.

Luontopalveluiden kansallispuistoissa järjestämät palvelut ovat todella tärkeitä, ja niitä toteutetaan jo nyt niukin resurssein. Jokainen työntekijä tarvitaan, eikä luontotaloistakaan voi säästää. Kysymys on sekä virkistyskäytöstä että luonnon ja lajien suojelusta. Parhaillaan Luontopalveluilla on joukko nuorisotyöllisyysvaroin palkattua henkilöstöä.

Pohjoisimmissa kunnissa työllisyysmäärärahoin saadaan kenttätöitä merkittävästikin edistettyä työllistettyjen työpanoksella. Työllistämistoimenpiteiden edellytyksenä on, ettei yksikössä ole ollut lähimenneisyydessä tuotannollisista syistä lomautuksia tai irtisanomisia. Luontopalveluiden toiminta on riippumattomissa mittareissa todettu hyvin tuottavaksi ja palveluiden on todettu maksavan paikallistaloudellisesti moninkertaisesti itsensä takaisin. Ne tuovat matkailutuloja kunnille sekä terveyttä ja hyvinvointia kaikille asukkaille.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com