Budjettipuhe eduskunnassa, Opetusminiteriön hallinnonala

Puheet • 19.12.2007

Arvoisa puhemies,

Budjetti on opetustoimen osalta erinomainen, mistä voi lausua kiitokset sinivihreälle hallitukselle. Opiskelijoiden toimeentulo paranee, kun kauan kaivattu opintotuen korotus toteutuu. Opintoraha nousee 15 prosenttia sykyllä 2008 ja tulorajat 30 prosenttia vuoden alusta lähtien. Iloitsen näistä merkittävistä parannuksista ja toivon, ettei tämän jälkeen tule 15 vuoden taukoa opintotuen korotusten välillä, kuten nyt oli asian laita. Lisäksi haluan ilmaista huoleni opiskelevien vanhempien toimeentulosta. Tiedän kokemuksesta, että opiskelijaelämä ja lapsiperheen arki ovat helposti yhdistettävissä, vaikka toimeentulo on silloin niukkaa. Toivon, että hallitus ottaa opiskelevat lapsiperheet huomioon sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksen yhteydessä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin politiikkaohjelma on merkittävä asia, ja oli ilahduttavaa kuulla ministeri Wallinilta, että siinä on keskeisenä tavoitteena lisätä liikuntaa.

Täydentävässä talousarvioesityksessä kohdennetaan lisävaroja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllistymisen edistämiseen, muun muassa oppisopimusopiskelua ja työpajatoimintaa lisätään. On erittäin tärkeää, että näillä toimenpiteillä löydetään hukassa olevat nuoret, otetaan heidät kiinni elämän syrjään, työhön ja koulutukseen. Suuri osa työpajan läpikäyneistä nuorista joko työllistyy tai siirtyy koulutukseen. Kun vielä ammatillista peruskoulutusta lisätään, on panostus työvoimapulan ehkäisynkin kannalta hyvä.

Budjetin täydennysesityksessä on tullut lisää yliopistoille 46 miljoonaa euroa palkankorotuksiin ja 5 miljoonaa ylimääräisiin menoihin. Koska hallituksen alkuperäisessä esityksessä oli jo 20 miljoonaa euroa lisäystä, suunta on erinomaisen hyvä, joskaan yliopistojen rahoitus ei ole vieläkään riittävä. Olemme kaukana kansainvälisestä kärjestä, ja tekemistä riittää opiskelija-opettajasuhteen parantamisessa.

Valtion tuottavuusohjelma ei sovi yliopistomaailmaan. Luova työ ei tuota puristuksessa, vaan silloin, kun ei tarvitse murehtia riittämättömistä resursseista. Siksi oli erittäin huojentavaa kuulla ministeri Sarkomaalta, että yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilökunta tullaan rajaamaan pois Valtion tuottavuusohjelmasta. Iloitsen myös siitä, että julkista tutkimusrahoitusta lisätään Suomen Akatemian tutkimusrahoituksena ja yliopistojen perusrahoituksena.

Huomattavaa on, että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia lisätään. Uuden indeksitarkistuksen perusteella niiden kokonaislisäys on noin 230 miljoonaa euroa. Tämä parantaa koulujen, oppilaitosten ja kulttuurilaitosten toimintaedellytyksiä. Se on tärkeää, sillä olen erityisen huolissani lisääntyvistä erityisoppilaiden määristä. Laadukas ja tasa-arvoinen peruskoulu on hieno asia, josta on syytä pitää kiinni. Periaatteessa koulutusjärjestelmämme antaa kaikille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun.

Lopuksi haluan lausua kiitokset myös veikkausvoittovarojen oikeasta jaosta sekä liikunnan, kulttuurin ja elokuvataiteen edistämisen puolesta. Täydentävän talousarvioesityksen johdosta edunsaajille jaettavat määrärahat lisääntyvät yli 10 miljoonalla eurolla. Tämän kaiken johdosta olen vilpittömän tyytyväinen opetusministeriön budjettiin, joka on tehty lasten ja nuorten parasta ajatellen.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com