Budjettipuhe, teemana lasten iltapäivätoiminta

Puheet • 08.12.2005

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos kaikille hyvästä budjettityöstä, mutta en voi kuitenkaan olla tyytyväinen raha-aloitteeni vastaukseen. Aloitteessani esitin kokeilumuotoista iltapäivätoimintaa kolmeen vapaasti valittavaan kouluun Espoossa. Tästä kokeilusta saatuja tuloksia olisi voitu hyödyntää jatkossa. Työelämä on kehittynyt sellaiseksi, että vanhemmat tekevät töitä kellon ympäri. Mielestäni tämä yhteiskunta voi pahoin, lapset ja nuoret voivat pahoin. Heidät on jätetty heitteille. Väkivalta ja päihteiden käyttö ovat lisääntyneet huolestuttavasti, samoin mielenterveysongelmat. On aivan oikein, että annamme lisää rahaa perhetyöhön, kriisihoitoon ja muuhun pahoinvoinnin hoitamiseen. Toisaalta mielestäni on väärin, ettemme tee mitään kehityskokeiluja ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Mielestäni sellainen työ on tarpeen, jossa panostetaan yhteisöllisyyden kehittämiseen. Jos luomme puitteet ihmisten kohtaamiselle, luomme samalla eräänlaisen ”koko kylä kasvattaa ilmapiirin”, jossa kaikki kantavat huolta toisistaan.

Erinomaisia lasten ja nuorten kohtaamispaikkoja ovat asukaspuistot. Niitä ei ole tarpeeksi Espoossa. Sen sijaan kouluja on kaikkialla. Helsingin sosiaalilautakunta pohti jo lokakuussa, miten koululaisten iltapäivätoiminnan muotoja parannettaisiin. Helsingin sosiaalivirasto on määrittänyt leikkipuistoille uuden toiminta-ajatuksen, jonka mukaan niiden on palveltava lapsiperheitä ennaltaehkäisevällä työllä ja varhaisella tuella. On todella harmi, että Espoossa on aivan liian vähän asukaspuistoja. Nimenomaan sellaisilla seuduilla, joista puuttuvat asukaspuistot, kokeilumuotoinen iltapäivätoiminta kaikenikäisille alakoululaisille olisi ollut paikallaan.

Lasten kulttuuri on erinomainen apu, kun ennalta ehkäistään ongelmien syntymistä. Haluan vielä lopuksi edistää lapsen hyvinvointia ja esitän tässä talousarviotoivomukseni:

Valtuusto toivoo, että kulttuuritoimen avustuksia kohdennetaan erityisesti lastenkulttuuria tuottaville toimijoille.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com