Budjettipuheenvuoro eduskunnassa, aiheena Uudenmaan tärkeät hankkeet

Puheet • 18.09.2009

Arvoisa puhemies,

Nostan tässä puheenvuorossa esiin Uudenmaan kannalta tärkeitä asioita, joihin tarvitaan lisärahoitusta. Uudellamaalla ja erityisesti Pääkaupunkiseudulla on suuri pula ammattikoulutuksen paikoista. Joka vuosi tuhansia nuoria jää toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle, koska paikkoja ei riitä kaikille halukkaille. Se on kestämätön nuoria syrjäyttävä tie. Jo muutaman vuoden päästä jokaista auttavaa käsiparia tarvitaan ja ammatti-ihmisille on kysyntää. Uudellemaalle tarvitaan lisää ammattikoulutuksen aloituspaikkoja.

Sitten joukkoliikennehankkeisiin.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lipputukeen tarvitaan lisämääräraha. Joukkoliikennettä käyttää Pääkaupunkiseudulla joka arkipäivä noin 400 000 asukasta. Koska alue on ruuhkainen, käyttäjämäärissä on vielä paljon kasvun mahdollisuuksia. Oleellista on hyvät reittiyhteydet, tiheä vuoroväli ja alhainen lipun hinta. Tällä hetkellä valtion tuki Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteelle on riittämätön. Panostaminen joukkoliikenteeseen kannattaa, sillä se hillitsee ilmastonmuutosta ja edistää asukkaiden hyötyliikuntaa ja terveyttä.

Seudun asukkaita ja elinkeinoelämää hyödyttävät ratahankkeet on saatava vauhtiin. Tällaisia ovat kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Espoon keskukseen, kaupunkiradan jatkaminen Keravalta Riihimäelle, Hanko-Hyvinkää-radan sähköistys ja Espoo-Vihti-Lohja-radan eli Elsa-radan suunnittelun käynnistäminen. Näiden väylähankkeiden edistäminen on tärkeää koko Suomen kilpailukyvylle.

Arvoisa puhemies,

Myös Etelä-Suomen vesistöt ja Itämeren suojelu tarvitsevat omat kohdennetut rahavarat. Koko Itämeren valuma-alueella on kyettävä tekemään vaikuttavia, Itämeren tilaa kohentavia täsmätoimenpiteitä. Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella tulisi käynnistää selvitys siitä, miten maatalouden vesiensuojelutavoitteita voidaan saavuttaa toteuttamalla nykyistä laajemmin maatilakohtaisia ja tarkasti suunnattuja alueellisia toimenpiteitä.

Pääkaupunkiseudun ja läntisen Uudenmaan asukkailla on upea luonnonpuisto ja erämaa Nuuksion kansallispuistossa, jonka suosio kasvaa vuosi vuodelta. Se on sienestäjien, suunnistajien, marjanpoimijoiden, patikoijien ja partiolaisten keidas. Nuuksion puistoa uhkaa kuluminen suuren suosion vuoksi. On selvää, että tarvitaan myös itäinen virkistyskeidas eli kansallispuisto Sipoonkorpeen. Sipoonkorven ainutlaatuinen vanha metsä on saatava laajempaan mutta silti hallittuun virkistyskäyttöön, ja siksi Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen tarvitaan 500 000 euron määräraha ensi vuoden budjettiin. Tämän Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen on yksi hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista.

Arvoisa puhemies,

Tässä oli muutama nosto tärkeistä uusista määrärahan tarpeista. Pidän myös todella tärkeänä sitä, että ne tärkeät, jo käynnissä olevat hankkeet, kuten Länsimetro ja Kehärata, etenevät suunnitelmallisesti ja saavat jo ennestään sovitut tarpeelliset määrärahat ja että nämä keskeiset raidehankkeet saadaan aikanaan nopeasti ja onnistuneesti maaliin.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com