Espoon kaupungin omistajapolitiikan tarkistaminen, asia 17

Puheet • 18.12.2006

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Nämä ovat isoja, kauaskantoisia päätöksiä, joilla on vaikutusta palvelujen laatuun ja hyvinvointiin. Teemme merkittäviä linjaratkaisuja, valitettavasti hutaisten.

Asian 17 liitteessä painotetaan, että liikelaitostaminen voi olla välivaihe yhtiöittämiselle. Kohta on vaarana Espoon veden, jopa ruokapalvelukeskuksen yhtiöittämiset. Silloin ei päättäjillä olisi mitään päätösvaltaa mm. veden hintaan, ruoan laatuun ja terveellisyyteen. Seuraavaksi vuorossa voi olla ”päiväkotiliikelaitos” ja ”terveyskeskusliikelaitos”.

Ei ole mitään perusteita väittää, että liikelaitos tai yksityinen hoitaisi kunnalliset palvelut paremmin kuin kaupungin omat työntekijät. Liikelaitostaminen ja sitä mahdollisesti seuraava yhtiöittäminen tuo huolen kaupungin työntekijöille.

Tässä ollaan erittäin vaarallisilla vesillä, valtaa kavennetaan. Miksi vallan keskittäminen harvojen käsiin nähdään ”Hyvänä hallintona” ja ”läpinäkyvyyden lisäämisenä”?

Sana ”linjaukset” toistuu: valtuustosta tehdään linjapysäkki, todellinen valta siirretään kaupunginhallitukselle ja erityisesti virkamiehille.

Listatekstissä vihjataan, että omistajuus on kaupungille riski. Päinvastoin. Omistajuus tuo myös vakautta ja päätäntävaltaa Vrt. maanomistus: saadaan tontteja, uimahalleja, kirjastoja ja monopoliyhtiöiden omistus, jotka tuovat säännölliset tuotot.

Listatekstissä todetaan liikelaitoksista:
”Julkisuuden ulkopuolelle voivat jäädä vain selvät liikesalaisuudet.”
-Mitä liikesalaisuuksia on katujen ja viheralueiden hoidossa (infra), entä ruokatuotannossa? Ei perusteta liikelaitoksia, niin ei ole liikesalaisuuksiakaan.

Niinikään listatekstissä sanotaan:
”Aktiiviseen omistamiseen kuuluu myös se, että kaupunki on tarvittaessa valmis luopumaan omistuksistaan.”
-Ei asioihin voi vaikuttaa, jos ei omista, esimerkiksi sähkön hintaan emme voi enää vaikuttaa.

Listatekstissä todetaan myös:
”Espoo strategiasta johdetaan, mitkä toiminnot ovat kaupungille strategisesti tärkeitä omistaa ja mitkä voidaan hankkia käyttöön muilla tavoin.”
-Ei omistajapolitiikkaa voida muutamasta strategialauseesta johtaa! Se on paljon suuremman mittaluokan kysymys, joka vaatii tapauskohtaisen arvioimisen.

Leppäkorvella oli Konsernijaostossa hyvä lisäys, joka valitettavasti vesitettiin kaupunginhallituksessa. Kannatan valtuutettu Ahlmqvistin nyt tekemää samansuuntaista lisäysesitystä. Tässä päätösasiassa liitteessä esitetyt asiat hyväksytään omistajapoliittisiksi periaatteiksi, joten esitän kohdan 17 liitteeseen omat muutosesitykseni:

MUUTOSESITYKSET, ASIA 17

Muutos liitteeseen ”Espoon kaupungin omistajapolitiikka”:

Sivulla 6 lause: Espoo strategiasta johdetaan, mitkä toiminnot ovat kaupungille strategisesti tärkeitä omistaa ja mitkä voidaan hankkia käyttöön muilla tavoin.

Muutetaan kuulumaan: Espoon valtuusto päättää, mitkä toiminnot ovat kaupungille strategisesti tärkeitä omistaa ja mitkä voidaan hankkia käyttöön muilla tavoin.

Muutos liitteeseen ”Espoon kaupungin omistajapolitiikka”:

Sivulta 13 poistetaan lause: Kaupungilla on useita yhteisöjä, joissa omistajaintressiä ei enää ole ja omistuksesta tulee luopua.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com