Hallituksen esitys sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta

Puheet • 29.11.2007

Arvoisa puhemies,

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia. Pienimuotoiseksi määritelty sähköntuotanto ehdotetaan rajattavaksi laissa sähköntuotantolaitokseen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaan kokonaisuuteen, jonka teho on enintään 2 megavolttiampeeria. Käytännössä tämä tarkoittaa uudenaikaisten suurien tuulivoimaloiden sulkemista ulos jakeluverkkoon liittymisestä, vaikka periaatteessa lain on tarkoitus edistää uusiutuvaa energiaa. Perusteluna on pelko yksittäisten jakeluverkkojen kustannusrasitusten noususta korkeiksi. Tämä ei ole oikean suuntaista politiikkaa hetkellä, jolloin ilmastonmuutosta on torjuttava kaikin keinoin. Parasta olisi tasata tätä kustannusta verkon omistajien kesken eikä rajata verkkoon pääsyä. Hallituksen esityksessä periaatteessa halutaan tukea pienimuotoista uusiutuvaa energiaa, mutta on väärin, että tuotannolle asetetaan maksimiraja. Saksassa tuulivoimaa on jo 20 000 megawattia eli yli 40 prosenttia koko EU:n kapasiteetista. Suomessa tuulivoimaa on vasta 0,2 prosenttia koko energiantuotannostamme, yhteensä noin 100 megawattia. Meillä on potentiaalia lisätä merkittävästi tuulivoimaa, ja siihen pitäisi olla myös poliittista tahtoa.

Tuulivoima tarvitsee pikaisesti syöttötariffit, sillä nykyinen järjestelmä ei edistä sitä riittävästi. Käytössä olevat investointituet ovat harkinnanvaraisia, ja tuki saatetaan evätä esimerkiksi innovatiivisuuden puutteen vuoksi. Toisaalta uusiutuvaa energiaa pitää kaikin tavoin edistää ja lisätä, kun haluamme hillitä ilmastonmuutosta.

Biokaasulle on hallitusohjelmassa jo luvattu syöttötariffi, ja sitä tulisi kaikin tavoin kiirehtiä. Käytännössä on niin, että biokaasun investoijat odottavat tariffia, eikä uusia investointeja tapahdu sillä volyymillä kuin pitäisi.

Toivon hallitukselta nopeampaa valmistelua hallitusohjelmassa olevien uudistusten suhteen. Nyt jos koska on tehtävä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com