Kaupungin konserni- ja muiden yhteisöjen ohjaus ja hyvä hallinto, asia 18

Puheet • 18.12.2006

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Se, mitä tässä esitetään on, että valtuusto ei enää koskaan päättäisi omistajuuksista. Espoon Sähkön myynnin tyyppisiä äänestyksiä ei siis enää järjestettäisi, vaan myyntipäätökset tehtäisiin kaupunginhallituksessa. Tätä ei voi hyväksyä! Ne ovat niin suuria kysymyksiä, ettei valtuustoa voi ohittaa.

Ennen päästiin edes äänestämään sähköyhtiön myynnistä, jatkossa myyntikysymyksiä ei tuotaisi valtuustoon päätettäväksi.
TÄTÄ ESITETÄÄN:
VALTUUSTO päättää konserniohjauksen PERIAATTEISTA ja vahvistaa Espoo-strategian yhteydessä TAVOITTEET.
KAUPUNGINHALLITUS tekee omistajapoliittisia ratkaisuja, kuten päättää YHTIÖIDEN PERUSTAMISESTA, osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja MYYMISESTÄ (Liite 5, s.5 kohdan 3 kolmas kappale)

Käytännön konserniohjauksesta vastaavat viranhaltijatasolla konsernijohtoon määritellyt viranhaltijat. Espoon viranhaltijatason konsernijohdon muodostavat:

KAUPUNGINJOHTAJA
TOIMIALOJEN JOHTAJAT
HALLINTOKESKUKSEN JOHTAJA
RAHOITUSJOHTAJA

Tätä korkeaa virkamiesjohtoa painotetaan, heille keskitetään valtaa, jota ei mitata vaaleissa 4 vuoden välein.

Nämä kolme asiaa 16, 17 ja 18 siirtävät "hankalat" liikelaitostamiset pois valtuuston päätäntävallasta ja asiat hoidetaan muutaman harvan virkamiehen toimin. Kuntalaiset eivät juurikaan pääse vaikuttamaan korkeiden virkamiesten valintaan.

Tämä lienee vasta valitun tien alku. Esitän tässä muutosesitykseni asiaan 18:

MUUTOSESITYKSET, ASIA 18

Päätösesityksen kohta 2, lisäys:

Valtuusto päättää yhtiöiden ja liikelaitosten perustamisesta, osakemerkinnöistä ja osakkeiden myynnistä.

Hyvä hallinto liite, poistetaan sivulta 5 lause:

Kaupunginhallitus tekee myös johtosääntösääntönsä puitteissa omistajapoliittisia ratkaisuja, kuten päättää yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myymisestä sekä säätiöiden perustamisesta.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com