Kehyspuhe eduskunnassa, aiheena päivähoito ja joukkoliikenne

Puheet • 29.05.2007

Arvoisa puhemies,

Hallituksen kehysesityksessä on asioita, jotka eivät sovi välittävän ja vastuullisen hallituksen toiminnaksi. Päivähoidon nollamaksuluokan poistoesitys oli harkitsematon ja keskeneräinen. Ei voi olla niin, että opintotuen korotuksen jälkeen opiskelevat vanhemmat menettäisivät osan hyödystä päivähoitomaksuihin. Ei voi olla niin, että pienituloiset yksinhuoltajat joutuisivat entistä ahtaammalle.

Nuoria pitää enemmän kannustaa lasten saamiseen. Nykyinen elämänmeno pakottaa turhan monia siirtämään lapsen saantia. Kun sitä liiaksi siirretään, voikin joutua turvautumaan hedelmöityshoitoihin. Kalliit hedelmöityshoitokustannukset lisäävät sosiaalitoimen budjettia eli tässäkin suhteessa olisi vastuutonta lisätä esteitä nuorten perheiden perustamiselle.

Nollamaksuluokassa on tällä hetkellä 40 % yksinhuoltajien lapsista. Moni työssäkäyvä yksinhuoltaja on pienipalkkainen. Yksinhuoltajien työmarkkina-asemaa tulisi parantaa mahdollisimman monin keinoin ja yksinhuoltajaperheiden ehdoilla: joustoin ja tilapäistä lastenhoitoapua helpottaen.

Päivähoidon valinnan pitää lähteä lapsen tarpeista. Lapsen on hyvä saada varhaiskasvatusta ja tavata ikätovereitaan. Jos lapsen vanhemmat ovat kotona, lapsen kannalta puolipäivähoito voi olla parempi vaihtoehto. Uskon, että se onkin ollut hallituksen tavoite. Mutta tavoite menee pahasti pieleen, jos se osuu ikävästi niihin pienituloisiin, jotka todella tarvitsevat päivähoitoa.

Olisi tärkeää lisätä keveämpien hoitomuotojen laatua ja määrää, sillä se voi vähentää perheiden tarvetta kokopäivähoidolle. Tarvitaan enemmän kerhoja, avoimia leikkipuistoja, puistotätitoimintaa, mikä on myös paljon halvempaa kuin kokopäivähoito. Nythän on mallina tarjota lähinnä raskainta ja kalleinta hoitoa ensisijaisena vaihtoehtona. Toisaalta vanhemmat voivat haluta hoitaa lapsia kotona, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Kotihoidontuen maksaminen yli 3-vuotiaista lapsista voisi vähentää perheiden tarvetta kokopäivähoitoon.

Arvoisa puhemies,

Toinen ikävä asia on Vantaan Kehäradan siirtyminen. Kehykseen on varattava rahaa Kehäradan suunnitteluun, sillä muuten hanke uhkaa siirtyä reilusti yli vuodella.

Kehäradalla on merkittäviä asunto- ja ilmastopoliittisia vaikutuksia. Rata mahdollistaa raideliikenteeseen tukeutuvan asuntotuotannon noin 30 000 uudelle asukkaalle. Kehärata tuo toimivan joukkoliikenneyhteyden poikittaisille matkoille, joilla yksityisautoilu on tällä hetkellä nopeassa kasvussa. Yhtään pääkaupunkiseudun ratahanketta ei tule viivyttää. Vetoaminen rakennusalan ylikuumenemiseen ei ole riittävä peruste, koska näitä tärkeitä ratahankkeita on lukuisia ja niitä on vaikea toteuttaa samanaikaisesti. Jos rakennusmiehistä on pulaa, miksei tarjouskilpailua ulotettaisi koko EU-alueelle?

Arvoisa puhemies,

On hienoa, että suurten kaupunkien joukkoliikennettä tuetaan. Koskaan ennen ei tällaista tukea ole ollut. Toisaalta tuen pienuus oli vihreille pettymys, suurten kaupunkien joukkoliikennetukea pitää aikaistaa ja lisätä.

Toivon, että epäkohdat koskien päivähoitoa ja joukkoliikennehankkeita korjataan pikimmiten hyvässä yhteisymmärryksessä.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com