Keskiryhmän ryhmäpuheenvuoro Ihmiskauppaselonteosta Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Reykjavikissa 28.10.2015

Puheet • 28.10.2015

Arvoisa puhemies,

Pohjoismaisessa yhteistyössä on vuodesta 2001 panostettu ihmiskaupan vastaisiiin toimiin, edistetty uhrien auttamista ja suojelua sekä ihmiskauppiaiden oikeuden eteen saattamista. Toimet ovat olleet enimmäkseen tiedon ja kokemuksen vaihtamista, viime aikoina on panostettu koulutukseenkin.

Ihmiskauppa on ilmiönä edelleen kasvava, mutta vaikeasti havaittavissa. Hyväksikäytöksi katsotaan toisen hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai pakollinen palvelu, orjuuden kaltaiset olot tai elinten poistaminen. Yleisin muoto on seksuaalinen hyväksikäyttö.

Langetettujen tuomioiden määrä on erittäin alhainen. Rikollisen riski on pieni, mutta voitto-odotukset korkeat. Tähän on keskiryhmän mielestä saatava muutos.

Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi kolmivuotinen ohjelma ihmiskaupan vastaisten toimien jatkamiseksi ja kehittämiseksi tulee tarpeeseen. Nyt on erityisesti kiinnitettävä huomiota uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen sekä ennaltaehkäisyyn.

Keskiryhmä tuo käsittelyyn uuden aloitteen, ehdotuksen ihmiskaupan torjumisesta. Haluamme tehostaa ihmiskaupan vastaista työtä pohjoismaisessa yhteistyössä ja rajat ylittävissä toimissa. On pyrittävä siihen, että vastuulliset viranomaiset, kuten poliisi, tullilaitos, vastaanottokeskusten ja terveydenhuollon henkilökunta sekä opetuksesta vastaavat tahot ja kansalaisjärjestötkin saavat paremmat edellytykset ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen.

Tiedon ja kokemusten vaihdon avulla on vaikutettava ihmiskaupan uhrien saamaan kohteluun. Uhreja ei tule syyllistää, vaan heidän on saatava apua. On myös kannustettava jokaista jäsenmaata käymään läpi lainsäädäntönsä tavoitteena arvioida ihmiskaupparikosten rangaistusasteikon koventamista. Aikamme orjuus, ihmisten julma hyväksikäyttö eli ihmiskauppa on saatava loppumaan.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com