Lähetepuhe vuoden 2007 budjettineuvotteluihin

Puheet • 13.11.2006

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä on paljon hyvää. On hyvä, että pidämme huolta lapsista ja vanhuksista. Toisaalta näen, että parannuksia voi vielä tehdä, sillä siihen meillä on varaa. Esitän tässä joitakin kohteita, jotka mielestäni kaipaavat lisää resursseja.

Lapset ja nuoret
Lapsiperheiden köyhyys on tämän päivän arkea. Siksi ennaltaehkäisevät perhepalvelut ja vanhemmuuden tukemien on tärkeää. Osa nykyajan nuorista on kokonaan kateissa, Englannissa tätä joukkoa kutsutaan ”status zero”. Kysymys on nuorista, jotka eivät peruskoulun jälkeen jatka opintoja, eivätkä mene töihin. Tämä on erittäin huolestuttavaa, mutta uskon, että voimme auttaa asiaa lisäämällä ammatillista koulutusta. Budjetissa pitäisi olla enemmän rahaa ammatilliseen koulutukseen, jotta voidaan tehokkaammin ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Koulut
Erityisoppilaiden määrä on kasvanut liian suureksi, sillä jo 10,8 % oppilaista on erityisoppilaita. Tämä kehitys on saatava pysähtymään eli on aivan ilmeistä, että kouluihin tarvitaan lisää rahaa. Oppilaskohtaiset määrärahat ovat tärkeitä, jotta saadaan pienempiä luokkakokoja. Kaupunginjohtajan esityksessä on tuntikehyksen nosto 0,5 prosentilla luokille 1-6. Mielestäni oppilaskohtaisia määrärahoja tulisi nostaa 1 prosentilla koko peruskoulussa eli luokilla 1-9. Myös yläasteikäiset kaipaavat huomiota.

Nuoriso
Nuorisotyössä on tärkeää, että voidaan pitää auki paikkoja, joissa nuoret viettävät aikaa. Espoossa on aivan liian vähän nuorisotyöntekijöitä. Siksi nuorisotyöntekijävakansseja pitäisi lisätä enemmän. Lisäksi kaipaisin lisäresursseja lasten psykiatriaan sekä jälkihoitoon.

Päivähoito
Laadukas päivähoito on olennaisen tärkeää. Koko ketjun päivähoidosta kouluun pitäisi toimia hyvin ja lasten tarpeita palvellen. Siksi sivulta 12 pitäisi poistaa tavoite: ”Päivähoidon yksikköhinnat eivät nouse”. Kyllähän me tiedämme, ettei hoitajia ole tarpeeksi, hoitajia tarvitaan lisää. Siksi emme voi sitoutua siihen, etteivät yksikköhinnat nouse. Toisaalta lasten hoitoon pitää olla tarjolla vaihtoehtoja. Myös lasten hoitaminen kotona on tärkeää. Vihreät tulevat esittämään kotihoidontukeen merkittävää sisaruskorotusta.

Kulttuuri ja liikunta
Jo nykyisessä budjettiesityksessä on paljon hyvää. Esimerkiksi kouluille budjetoitu retkiraha on hyvä juttu, samoin kulttuuri- ja liikuntapolku. Toivon, että nämä kannustaisivat lapsia ja nuoria pysyvästi harrastusten pariin. Se, että nyt tehdään liikuntastrategia, on erinomainen asia. Mielestäni strategiassa tulisi painottaa erityisesti terveysliikuntaa sekä lasten ja nuorten liikuntaa.

Joukkoliikenne
Haluan vielä mainita joukkoliikenteen, jolle on viime aikoina budjetoitu aivan liian vähän rahaa. Vihreät esittävät lisää rahaa joukkoliikenteeseen, jotta sen houkuttelevuutta ja käyttäjämääriä saadaan lisättyä. Lopuksi toivotan onnea budjettineuvottelijoille neuvotteluihin, hyvältä taloudelliselta pohjalta on hyvä lähteä työstämään budjettia.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com