Lakialoitteen esittelypuheenvuoro eduskunnassa, Laki vähävaraisten lasten harrastusten tuesta

Puheet • 11.09.2008

Arvoisa herra puhemies,

Suomessa tuloerot ovat kasvaneet laman jälkeen eikä lapsiperheiden etuuksia ja palveluita ole palautettu lamaa edeltäneelle tasolle. Lapsiperheiden köyhyys oli aiemmin harvinaista, nyt se on yleisempää kuin muun väestön köyhyys. Köyhien perheiden lapsilla riski syrjäytyä on suurempi kuin muilla. Samaan aikaan suurimmalla osalla lapsiperheistä on taloudellisesti turvatut olot ja osalla perheitä tulot ovat kasvaneet erittäin nopeasti. Tämä saattaa lapset aivan erilaiseen asemaan perheensä tulotasosta riippuen. Tarvitaan toimia, joilla lasten luokkayhteiskunnan syvenemistä ehkäistään. Mahdollisuuksien tasa-arvon luojana koulun merkitys on ollut ja on edelleen suuri.

Lasten ja nuorten elämässä kokemukset tasa-arvoisuudesta ja sen puutteesta voivat kuitenkin syntyä monesta lähteestä. Merkittävä tekijä on se, kuinka perheellä on varaa tukea lastensa harrastamista. Hyvät harrastukset toimivat ennalta ehkäisevästi estäen syrjäytymistä ja pienentäen päihde- ja mielenterveysriskiä. Toimet, joilla ehkäistään nuorten putoamista jo varhain yhteiskunnan sivuraiteelle, ovat inhimillisesti oikeudenmukaisia ja tuottavat tasavertaisemman yhteiskunnan. On tärkeää puuttua niihin tekijöihin, jotka tuottavat itsensä yhteisön ulkopuolisiksi kokevia ihmisiä. Vähävaraisten yksinhuoltajaperheiden sekä työttömien ja opiskelijoiden perheiden lasten pitää voida harrastaa jääkiekkoa, joukkuevoimistelua tai viulunsoittoa. Nykyisin moni harrastus maksaa niin paljon, ettei köyhillä lapsilla ole varaa harrastaa.

Tässä aloitteessa on siksi esitetty, että valtion tulee osoittaa vuosittain määräraha heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten harrasteiden tukemiseen. Tämä tuki ei saa vähentää perheen toimeentulotukea, jotta se toimisi tarkoituksenmukaisesti. Aloitteessa on esitetty yksi vaihtoehtoinen malli, mutta toki jokin muukin malli voi olla toimiva, jopa parempi. Etuus koskee niiden perheiden lapsia, joissa talouden yhteenlaskettu bruttotulo on alle 70 prosenttia mediaanitulosta. Täyden tuen saa 50 prosentin mediaanitulolla, ja tuki laskee siitä lineaarisesti nollaan 70 prosentin tulotasolla. Maksimissaan korvataan kuitenkin 80 prosenttia lapsen harrastusten aiheuttamista kustannuksista, ja tukeen olisi oikeutettu kukin perheen lapsista erikseen. Täyden etuuden suuruus olisi 400 euroa vuodessa.

Arvoisa puhemies, tässä oli lyhyesti esitettynä aloitteen pääsisältö. Yhteiskunnassa olisi kaikin puolin panostettava enemmän lapsiin ja nuoriin, ja tätä viestiä haluan viestittää myös Sata-komitean työhön. Lapsiperheille suunnatut tuet ovat pieniä ja pääsääntöisesti verotettavia. Tulossa oleva sosiaaliturvan uudistaminen on iso remontti, jossa on toki huomioitava myös pienten eläkkeiden liian alhainen taso. Uskon, että panostaminen myös lapsiimme kannattaa ja turvaa paremmin tulevaisuutemme.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com