Mietinnön esittelypuheenvuoro Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Helsingissä, aiheena ehdotus TV-palveluiden maakohtaisten estojen poistamiseksi

Puheet • 02.11.2017

Osaaminen ja kulttuurivaliokunnan mietinnön (A 17207/kultur) esittely

Kära nordiska vänner, ärade president,

Det skulle vara fint om man kunde titta på nordiska nyheter eller populära serier som Skam i alla Nordiska länder. Tillgången till grannländernas tv-kanaler är viktig för den gemensamma språkförståelsen i Norden och utskottet för kunskap kultur ser geoblockering som ett gränshinder mellan de nordiska länderna i och med att det är en barriär för kulturutbytet. Medborgarnas förändrade mediavanor, där ett ökande antal människor, istället för att se på tv, använder digitala streamingtjänster på sina datorer. Men en stor del av det populäraste materialet, också sådant som är producerat i Norden är nämligen geo-blockerat för visning i andra nordiska länder.

Ärendet är komplext, med många intressenter och aktörer: upphovsrättsorganisationer, multinationella mediebolag, public service-bolag, enskilda upphovsmän. Dessa ska självklart ha ersättning för det arbete och de tjänster de utför och ger medborgarna. Samtidigt finns en önskan om att öka tillgången till nordisk tv via bolagens play-funktioner genom att avskaffa geoblockering.

Det pågår ett arbete inom EU som syftar till att öka tillgången till europeiska digitala tv-tjänster. Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag som skulle öka tillgången till nordisk och europeisk tv via tv-bolagens play tjänster. Problemet är att förslaget fortsatt ger tv-bolagen rätt att geoblocker när de tycker att det är motiverat, dvs när de vet att de kan sälja visningsrätterna till andra länder i Norden och resten av världen. Det rör sig om populära tv-serier, sport och filmer. Förslaget innebär således inte, om det går igenom, att allt innehåll som finns på tv-bolagens play-tjänster kommer att släppas fritt. Förslaget diskuteras för närvarande i EU-parlamentet och omröstning förväntas före jul.

Utskottet inser att ärendet är komplext med juridiska och ekonomiska implikationer och vill därför rekommendera Nordiska ministerrådet att utreda vad som skulle krävas, juridiskt och ekonomiskt, för att de nordiska länderna skulle kunna avskaffa geoblockering.  Utredningen bör också redogöra för utvecklingen på området inom EU samt vad som skulle krävas för att de nordiska public service bolagen förhandlade gemensamt med upphovsrättsorganisationerna.

Jag hoppas att utredningen ska leda till lösningar för det bästä för oss alla.

Puheen suomennos:

Rakkaat pohjoismaiset ystävät, arvoisa presidentti,

Olisi hienoa, jos voisimme katsoa pohjoismaisia uutisia tai suosittuja sarjoja kuten Skam kaikissa Pohjoismaissa. Pääsy naapurimaiden tv-kanaville on tärkeää pohjoismaiden yhteiselle kieltenymmärtämykselle, ja kulttuurivaliokunta katsoo maakohtaisten estojen olevan este kulttuurienväliselle vaihdannalle, ja siten rajaeste pohjoismaiden välillä. Kansalaisten mediankulutustavat ovat muuttuneet. Yhä useampi katsoo television sijaan digitaalisia suoratoistopalveluita tietokoneilta, tableteista tai kännyköistä. Tällöin iso osa suosituimmasta ohjelmatarjonnasta, myös pohjoismaisesta, jää maakohtaisten estojen taakse. Tämä on uhka pohjoismaiden väliselle kielen- ja kulttuurinymmärtämykselle.

Aihe on monimutkainen, ja asianomaisia sidosryhmiä on monta: tekijänoikeusorganisaatiot, monikansalliset mediayhtiöt, julkisten palveluiden tuottajat sekä yksittäiset sisällöntuottajat. Heille on totta kai maksettava korvaus työstään ja palveluistaan, joita he kansalaisille tarjoavat. Samanaikaisesti on olemassa halu lisätä mahdollisuuksia katsoa pohjoismaista mediatuotantoa yritysten suoratoistopalveluiden kautta poistamalla maakohtaiset estot.

EU:n sisällä pyritään myös lisäämään pääsyä eurooppalaisiin digitaalisiin televisiopalveluihin. Euroopan komissio on antanut esityksen pääsyn lisäämisestä pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen televisiosisältöön suoratoistopalveluiden kautta. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että ehdotus antaa mediayhtiöille mahdollisuuden asettaa maakohtaisia estoja harkintansa mukaan, toisin sanoen silloin kun yhtiöt katsovat voivansa myydä maakohtaisia katseluoikeuksia pohjoismaihin ja muualle. Kyse on suosituista tv-sarjoista, urheilusta ja elokuvista. Ehdotus on tällä hetkellä Euroopan parlamentin käsittelyssä, ja siitä on tarkoitus äänestää ennen joulua.

Valiokunnalle on selvää, että aihe on monimutkainen ja sillä on laillisia ja taloudellisia vaikutuksia. Siksi valiokunta suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa selvittämään maakohtaisten estojen poiston laillisia ja taloudellisia vaatimuksia. Selvityksen tulisi ottaa huomioon elevantin EU-lainsäädännön kehitys, kuin myös ne vaatimukset joita asetetaan julkisten palveluiden tuottajien ja tekijänoikeusjärjestöjen välisille yhteisille neuvotteluille.

Toivon, että selvitys johtaa ratkaisuihin meidän kaikkien parhaaksi.

 

 

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com