Neitsytpuhe eduskunnassa, aiheena hallitusohjelma

Puheet • 25.04.2007

Arvoisa herra puhemies,

Elämme nyt on talouden nousukautta. Värikkäitä mainoksia vilisee televisiossa ja kaduilla. Tarjotaan luksusmatkoja, ylellisiä tuotteita ja turhaa roinaa. Maapallo ei vain kestä jatkuvaa kulutusjuhlaa. Tutkijat ovat selvittäneet, että jo 70-luvulla ohitettiin se aika, jolloin ylimääräinen materia ja jatkuva talouskasvu eivät tuoneet onneen mitään lisää. Onni tulee läheisten hyvinvoinnista, terveydestä, elämyksistä puhtaassa luonnossa, pienistä asioista. Olemme tulleet siihen pisteeseen, että on jätettävä hyvästit -kaikki tänne heti, tässä ja nyt elämäntavalle. Meidän on huolehdittava heikoimmista, lapsista, sairaista, vanhuksista. Meidän on varmistettava luonnon monimuotoisuuden säilyminen seuraaville sukupolville.

Vihreät lähtivät mukaan hallitusneuvotteluihin, sillä ihmiset ja ympäristö eivät voi enää odottaa neljää vuotta. Tämä on ensimmäinen hallitus, joka suhtautuu vakavasti ilmastonmuutokseen ja edistää reilusti uusiutuvaa energiaa. Tämä hallitus tulee parantamaan heikoimmassa asemassa olevien tilannetta, hakee sosiaaliturvajärjestelmälle parhaiten tähän päivään sopivia ratkaisuja. Hallitusohjelmassa on vahvoja kirjauksia vanhusten, sairaiden ja vammaisten aseman parantamisesta. Opiskelijat saavat vihdoin kauan kaivatun korotuksen opintotukeen.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana väestörakenne tulee muuttumaan, kun huomattavat määrät siirtyvät eläkkeelle ja huolettavien joukko kasvaa. Pystymmekö aina huolehtimaan kaikista? Ainakin siihen hallitus varautuu.

Hyvä julkinen terveydenhoito on tärkeää: vaikka se maksaa, se koskettaa jokaista. Jokainen haluaa hyviä terveyspalveluja itselleen ja läheisilleen maksukyvystä riippumatta.

Lapsiköyhyyden lisääntyminen on hälyttävää, syventynyt kahtiajako hyvin toimeentulevien ja heikoimmassa asemassa olevien kesken on saatava loppumaan. Monesti tilanne on vaikea yksinhuoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä. Kymmenen euron lisä lapsilisiin toki helpottaa, muttei ihan riitä ja siksi sosiaaliturvan uudistamisessa on otettava huomioon nämä seikat.

Siitä olen iloinen, että räikeään epäkohtaan: minivanhempainrahaan on tulossa muutos. Tähän asti pientä vauvaa hoitava äiti, nuori äiti, on saanut huomattavasti vähemmän tukea kuin työtön. Asia korjaantuu, kun minivanhempainrahan taso nostetaan alimmalle työttömyyspäivän tasolle.

Monikulttuurisuus on uudessa hallitusohjelmassa nostettu keskeiselle sijalle ja hyvä niin. Voimakkaan kasvun vuosina siirtyi valtaosa Suomen väestöstä suuriin kaupunkeihin ja nyt viimeisten vuosikymmenten aikana ovat tulleet maahanmuuttajat Venäjältä, Virosta, Afrikan ja Aasian maista. On syntynyt monikulttuurinen Suomi. Mutta toimiiko sulautuminen valtaväestöön vai syntyykö erillään asuvien ryhmien yhteisöjä. Tämä on haaste ja myös mahdollisuus. Näihin haasteisiin voi uusi maahanmuuttovirasto tarttua. Ihmisten yhteisöllisyyden kehittyminen näkyy koulujen arjessa. Työyhteisöissä kohtaavat kulttuurit ja rodut. Tarvitaan sopeutumista ja erilaisuuden hyväksymistä.

Arvoisa puhemies,

Olen erittäin huolissani kohtaanto-ongelmasta, lamasta saakka jatkunut pitkäaikaistyöttömyys on kovin suuri, työvoimapulasta huolimatta. Lisäksi vakituinen työpaikka nykyaikana, nykysuomessa on etuoikeus. Me tarvitsemme paljon luovaa ajattelua, koulutuspolitiikan rohkeaa uudistamista, työn tekemisen arvostusta ja palvelualojen työolojen parantamista.

Laman jälkeen tilannetta autettiin, kun lisättiin koulutusta, moni opiskeli toisen tutkinnon ja järjestettiin työvoimakoulutusta. Vanhempia ikäluokkia siirtyi eläkkeelle heti tai työttömyysrahakauden jälkeen. Paljon tehtiin, mutta talouden epäsuotuisat suhdanteet estivät asioiden korjaantumista. Pahimmillaan työttömiä oli virallisesti puoli miljoonaa, nykyisin vielä yli 200 000. Rakennetyöttömyys jäi pysyväksi. Lisäksi on piilotyöttömyyttä, mikä ilmenee jatkuvana opiskeluna tai ammattiin valmistumisen viivästymisenä. Hallitus on ymmärtänyt, ettei näin voida jatkaa. Työn verotuksen keventäminen ja korvaavien verotulojen hakeminen ekologisella verouudistuksella kuuluvat näihin toimenpiteisiin. Erityisen tärkeässä asemassa on perustutkimus, jolle hallitus takaa lisää resursseja. Työllisyyden kannalta pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeitä. On erittäin hyvä, että hallitus helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Uusiutuvaan energiaan panostaminen luo uusia työpaikkoja.

Arvoisa puhemies,

Täällä puhutaan paljon tärkeästä asiasta, matalapalkkaisten alojen palkkauksen parantamisesta. Koska edelliset hallitukset ovat päästäneet tilanteen niin kärjistetyksi, tilanteen korjaaminen vaatii runsaasti resursseja. Lisäksi on hyvä miettiä, kuka on pienipalkkainen, elää köyhyysrajalla kun palkka ei yksinkertaisesti riitä elämiseen. Heitä on paljon, pieniä ryhmiä, jotka eivät voi käyttää painostuskeinoja, mutta joiden tehtävä ja merkitys on yhteiskunnallisesti elintärkeä. He ovat ihmisiä, joilta puuttuu kyky puolustautua, kyky pitää itsestään meteliä.

Ajattelen omaishoitajia, hoitajia ja pienipalkkaisia toimistotyön ja päiväkotityön tekijöitä. Ajattelen pienipalkkaisia tutkijoita epävarmoine apurahoineen. Taiteilijoita, joiden tulot vain poikkeustapauksissa riittävät elantoon. Ajattelen pienyrittäjiä, joilla on vähäiset resurssit ja työtä kellon ympäri. Hallitus helpottaa tasapuolisesti monen heikossa tilanteessa olevan ihmisryhmän asemaa.

Useinkaan luovat ihmiset eivät ole järjestäytyneitä, heillä ei ole joukkovoimaa tukenaan ja kuitenkin heidän työpanoksensa on tärkeä. Sillä miten muuten syntyvät uudet innovaatiot? Uusi idea tarvitsee tuottavaan toteutukseensa saattamiseen oivallusta, kokeilua, yrittämistä ja sinnikästä puurtamista. Tarvitaan valtavasti työtunteja, yhteistyötä ja onnistuneessa tapauksessa markkinointiakin. Toisaalta tiedetään, että kaikki lupaavat ideat eivät ole toteutuskelpoisia, ei synny tuotetta vaikka työtä olisi tehty miten paljon tahansa. Mistä saadaan tällaisen työn palkka? Meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että globaalissa markkinataloudessa pärjäämme laadulla, innostuksella ja suunnan näyttämisellä. Tieteessä ja tutkimuksessa säästäminen on hölmöläisen hommaa.

Nykyajalle on omaleimaista on hektisyys: väliaikaisuus pysyväistyy, pätkätyöt ja osaamisen lyhyt elinkaari ovat tätä päivää. Tarvitaan elinikäistä oppimista. Taloudellisten erojen kasvu on saatava taittumaan. On ehkäistävä kehitystä, jossa syntyy erillisiä saarekkeita ja yhdyskuntia, yhteisöllisyyteen ja ennaltaehkäisevään toimintaan on syytä panostaa. Hallitus auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, muun muassa kunnallisveron perusvähennystä laajennetaan 2000 euroon vuodessa.

Uusien energiaratkaisujen käyttöönotto on välttämätöntä ilmaston kannalta. Jätteen syntyä ehkäistään ja kierrätysmateriaalia hyödynnetään. Me vihreät tulemme hallituksesta käsin toimimaan vahvasti yleisen hyvinvoinnin eteen, ympäristön puolesta ja Itämeren suojelutoimia tehostaen. Kaikkeen tähän on eväät hallitusohjelmassa. Kannatan hallitusohjelman hyväksymistä.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com