Puhe eduskunnan lisätalousarviokäsittelyssä: ICT-alan rakennemuutoksesta

Puheet • 23.10.2012

Arvoisa puhemies,

ICT-alan raju rakennemuutos vaatii nopeaa reagointia osaajien työllistämiseksi. Se tarjoaa myös uuden kasvun aihioita. Osaajille on kysyntää ainakin ohjelmistotekniikan, liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisen saralla.
Tämä lisätalousarvio vastaa osaltaan ICT-alan rakennemuutoksen haasteisiin. Samalla tämä on erittäin hyvä mahdollisuus avoimen datan edistämiseen, paikkatietosovelluksiin, kun julkista tietovarantoa samalla avataan julkiseen, yleiseen käyttöön, ja mikä mahdollisuus tämä kaikki on vihreälle taloudelle, älykkäiden sähköverkkojen kehittämiselle ja energiatehokkuudelle.

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä on lisäpanostuksia tieto- ja viestintäteknisen alan työllisyyden turvaamiseksi yhteissummaltaan lähes 13 miljoonaa euroa. Osaltaan tässä toteutetaan Pekka Ala-Pietilän vetämän Suomen ICT 2015 -työryhmän ensimmäisiä ehdotuksia. Toimenpiteissä on muun muassa pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön perustamisinvestointeihin ja laitehankintoihin satsaamista. Tärkeää on myös se, että Tekesin myöntämisvaltuutta lisätään yhteensä 8 miljoonalla eurolla ICT-klusterin äkillisten rakennemuutosten hoitoon. 2 miljoonaa euroa tästä rahasta ohjataan Green ICT ja älykkäät kaupunkiympäristöt -toimenpidekokonaisuuteen.

ICT 2015 -työryhmä jatkaa työtään, ja sen pääesitykset valmistuvat vuoden loppuun mennessä. On tärkeää, että jatkotoimenpide-ehdotuksiin myös tartutaan nopeasti.

Suomen talouden kehitykselle on myös erittäin tärkeää, että meidän pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on kasvumahdollisuuksia ja markkinoita. Lisätalousarviossa yritysten rahoitusta tuetaan lisäämällä rahoitusta Finnveralle ja Suomen Vientiluotto Oy:lle. On erittäin tärkeää jatkossakin pohtia laajana kokonaisuutena, miten parhaalla tavalla edistetään pk-sektorin yritysten vientimahdollisuuksia maailmalle.

Arvoisa puhemies,

Yksi tärkeä asia tässä esityksessä on myös se, että lisäbudjetilla turvaamme Nuuksion Suomen luontokeskuksen Haltian rakentumisen.

 

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com