Puhe eduskunnassa, aiheena maatalouden ympäristötukien korotus

Puheet • 04.03.2008

Arvoisa puhemies,

Kyseessä oleva hallituksen esitys on käytännössä tekninen. Se ei muuta käytäntöjä, vaan lisää viljelijän saamaa kansallisen tuen määrää koskien luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea. Uutena asiana tulee käyttöön eläinten hyvinvoinnista maksettava lisätuki. Itämeren suojelu on tärkeää, samoin kotimainen ruuantuotanto. Näiden intressien yhteensovittaminen on lähtenyt kiitettävästi liikkeelle. Tuottajat ja luonnonsuojelijat ovat lähestyneet toisiaan. Tuottaja ansaitsee korvauksen tuotannosta, mutta tukijärjestelmien sekavuus aiheuttaa viljelijöille ja tuottajille ylimääräistä työtä. Käytännössä ympäristötuki voidaan maksaa melko tehottomastakin toimenpiteestä ja viljelijät ovat pakotettuja lisäämään tienestejään ympäristötukien kautta. Järjestelmä olisi periaatteessa ok, jos toimenpiteet kohdistuisivat optimaalisesti. Eläinten hyvinvoinnin ja luonnonsuojelun pitäisi olla lähtökohtaisesti itseisarvoja, ei vain lisäekstraa.

Olemme luoneet järjestelmän, jossa tuottajat hakevat osan tuloistaan ympäristötuista ja lisätoimenpiteistä. Järjestelmää pitää tarkastella kriittisesti ja liiallista byrokratiaa ja vaihtoehtoisuutta on syytä karsia. Joitakin perustoimenpiteitä voisi muuttaa lakisääteisiksi. Perustuotannosta saatavaa tukea voisi tällöin nostaa, jos viljelijä huolehtii oletusarvoisesti ympäristöstä.

Tämän päivän tuottajien arkipäivää ovat hakumenettelyt, lomakkeet, tukikaaos, te-keskukset, kunnan viranomaiset, läänin viranomaiset, muutoksenhakumenettelyt, epäselvyys, mille viranomaiselle paperit milloinkin toimitetaan. Viljelijän ja tuottajan itsensäkin kannalta elämä olisi helpompaa, jos asiat olisivat selkeitä ja määriteltyjä. Riittävä tuki tulisi tuotannosta, ja ympäristöasioista huolehtiminen olisi lain määräämä itsestäänselvyys.

Suomen maaseutu on arvokas, tärkeä osa perinteitä ja identiteettiä. Me tarvitsemme kotimaista ruokaa. Nyt, kun maidon hinta nousee ja EU on luopumassa kiintiöjärjestelmästä, ymmärrän sen, että omasta tuotannosta on pidettävä kiinni. Maidon hinta on noussut, ja juustokin on niin kallista, että se on iso menoerä vähävaraisille yksinhuoltajaäideille. Tuotannollisten ja ympäristönsuojelullisten intressien yhteen sovittaminen on meille iso haaste. Mitä paremmin siihen yhteistuumin haemme ratkaisua, sitä enemmän ihmiset ja ympäristö hyötyvät.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com