Puhe eduskunnassa, aiheena sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Puheet • 24.02.2009

Arvoisa puhemies,

Tämä laki on moneltakin osalta puutteellinen, ja siksi on hyvä, että asiasta on keskusteltu laajasti ja sitä on kritisoitu avoimesti. On myös huomattavaa, että liikenne- ja viestintävaliokunta teki esitykseen muutoksia perustuslakivaliokunnan havaintojen pohjalta ja huomioi myös työelämävaliokunnan vaatimuksen tietosuojavaltuutetun lisäresursseista. Työelämävaliokunta on käsitellyt asiaa nimenomaan työpaikan näkökulmasta emmekä ottaneet kantaa muihin lain piiriin kuuluviin julkisiin yhteisöihin kuten kirjastoihin, yliopistoihin ja taloyhtiöihin. Lisäksi työelämävaliokunta painotti perustuslakivaliokunnan lausunnon tärkeyttä asiaan liittyvien perusoikeuskysymysten johdosta. Sinänsä laki voisi olla hyväksyttävissä yrityssalaisuuksien vuotamisen estämiseksi, mutta muille yhteisöille ei tällaista yksilönvapautta rajoittavaa oikeutta tule antaa.

Yrityksille tunnistamistietojen käsittelyn on oltava aina viimesijainen keino, kuten lakiesitys linjaa. Ensisijaisia ovat aina tietoturvatoimenpiteet ja käyttäjille annettavat ohjeet. Tunnistetietojen käsittelystä on aina tiedotettava työntekijälle ennen kuin siihen ryhdytään. Tunnistamistietojen käsittelystä on lisäksi ilmoitettava ennakkoon tietosuojavaltuutetulle, jolle on myös raportoitava vuosittain. Tietoturvallisuuden kannalta on tärkeää, että ennen kuin työnantaja voi käsitellä tunnistamistietoja, hänen on rajoitettava pääsyä viestintäverkkoonsa sekä yrityssalaisuuksiinsa ja huolehdittava asianmukaisista tietoturvallisuustoimenpiteistä.

Yrityssalaisuuksien vuotaminen on todellinen uhka suomalaisille työpaikoille. Lakimuutos poistaa yhden väylän vuotaa yrityssalaisuuksia eli työnantajan sähköpostin, mutta jäähän yrityssalaisuuksien vuotoon muitakin keinoja. Sinänsä on aiheellista pohtia, annetaanko työnantajalle poliisia suuremmat valtuudet. Oleellista on kuitenkin se, että rikosten esitutkinnan suorittaa poliisi. Yritykset saavat selvittää vain viestien tunnistetiedot ja ne luovuttavat tiedot sitten poliisille. Viestiä ei missään olosuhteissa eikä missään nimessä saa avata, koska silloin loukataan kirjesalaisuutta.

Avoin tietoyhteiskuntakeskustelu on todella toivottavaa, sillä monessa asiassa liikutaan yksilönsuojan rajamailla. Käyttäjinä tietojamme analysoidaan paljonkin erilaisten kanta-asiakasrekisterien ja bonuskorttien kautta. Kulkemamme matkat tallentuvat matkakorttijärjestelmiin ja nettikauppa osaa suositella tilaajan profiiliin sopivaa kirjallisuutta jne. Jatkossa on seurattava, ettei lakia käytetä väärin, ja sanktioidenkin on oltava tuntuvia, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee. Lain valmistelun tiimoilta esitetyt kiristys- ja painostussyytteet on tarkoin selvitettävä, koska tällaiset ilmiöt eivät saa pesiytyä lainsäädäntötyöhön.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com