Puhe eduskunnassa, aiheena Suomen biopolitiikka

Puheet • 04.03.2010

Arvoisa puhemies,

Bioteknologia on keskeinen osaamisalue Suomessa, jolle on suunnattava riittävät resurssit perustutkimuksesta tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Meillä on vuosien ajalta osaamista bioalalta tehdastuotannosta lääketieteen tutkimukseen. On ennustettu, että pian yli puolet kehitettävistä lääkkeistä on bioteknisesti valmistettuja. Erilaiset diagnostiikkasovellukset, uudet lääkkeenluovutusteknologiat tai bioyhteensopivat implantit ovat nousevia, tulevaisuuden potentiaalisia sovelluksia, jotka perustuvat pitkälti toiminnallisten biomateriaalien kehittämiseen. Bioteknologian avulla voidaan kehittää myös uusia ympäristömyönteisiä materiaaleja ja energiaa säästäviä prosesseja. Myös biologisten kokonaisuuksien ja järjestelmien tutkimus ja mallintaminen, kuten systeemibiologia, ovat tärkeitä ja kiehtovia osa-alueita.

Vielä puurakentamisesta, mistä on ansiokkaasti täällä jo puhuttu ja siihen liittyvistä palomääräyksistä. Haluan nostaa esiin vielä sen näkökohdan, että Ruotsissa, jossa nousee 8-kerroksisia puutaloja alta aikayksikön, on vuosia satsattu teknisissä yliopistoissa kehitystyöhön, puurakennuselementtien kehitystyöhön, rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Ja uusiutuvasta energiasta. Suomi voi olla bioenergian luvattu maa, jos niin halutaan. On syytä kiirehtiä laaja-alaista uusiutuvan energian tukijärjestelmää.

Mutta ehkä lopuksi kaikkein keskeisin asia on yhteensovittaa luontoarvojen kanssa kaikki bioasioihin liittyvät tavoitteet. Luonnon monimuotoisuus on keskeisesti huomioitava, sillä Etelä-Suomessa on vain alle 2 prosenttia aitoja luonnontilaisia metsiä. Tarvitaan laajoja suojelualueita ja ekologisia verkostoja. Nythän on menossa kuudes sukupuuttoaalto maailman eläimistössä. Suomessakin lukuisat lajit, kuukkeli, uhanalaiset kuoriaiset, kaikki nämä, on vakavasti otettava huomioon ja myös on syytä ottaa käyttöön kevyempiä ja luonnonmukaisempia metsänhoitomenetelmiä kuin mihin perinteisesti on satsattu.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com