Puhe eduskunnassa, aiheena Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen

Puheet • 24.02.2011

Arvoisa puhemies,

Sipoonkorpeen tuleva kansallispuisto on upea ja tärkeä vaikkakin pieni ja pirstaleinen tässä vaiheessa. Toivon samaa laajentumisen menestystarinaa kuin Nuuksiolle, että koko ajan laajennetaan ja täydennetään aluetta maanostoilla ja maanvaihdoilla. Puisto tarvitaan Östersundomin rantaan asti viheryhteyksien kautta. Pääkaupunkiseudun asukkaille Nuuksio on läntinen keuhko, Sipoonkorpi itäinen. Aarniometsät ovat arvokasta maata, vanhaa metsää ja lahoa puuta. Sipoonkorpi, Östersundom, Petikko, Nuuksion järviylänkö, Meikonsalo ja Porkkalanniemi, nämä ja monet muut Uudenmaan arvonkohteet on suojeltava.

Kierros Sipoonkorvessa on elämys, esimerkiksi Kalkkiruukin luontopolulla Vantaan Sotungin kylässä. Kierroksella kohtaa erämaametsää, kallioita mutta myös perinteisiä viljelysmaita, perinnemaisemaa ja vanhat kalkkikaivokset. Korkeimmalta kalliolta, Högbergetiltä, avautuu näköala alueen yli. Mutta laajentumishaaveille ovat mörkönä matkassa Sipoon, Vantaan ja Helsingin ahnaat kaavoitusaikeet. Luonnonsuojeluliitto tyrmää tuoreessa tiedotteessaan nämä Östersundom-suunnitelmat ja esittää, että Sipoonkorven kansallispuiston yhteydet merelle on säilytettävä. Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijat pitävät äsken julkistettua Östersundomin asuinalueen suunnitelman luonnosta huonona. Jos luonto hävitetään rannoilta, menetetään mahdollisuus mereltä Sipoonkorven metsiin ulottuvaan todella monipuoliseen kansallispuistoon.

Suunnitelmissa rakentamista ohjataan Vantaan puolella arvokkaiden luontokohteiden päälle. Tällaisia ovat voimassa olevan yleiskaavan suojeluvarauksen Länsisalmen metsä ja luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeäksi alueeksi osoitettu Myllymäen metsäalue. Rakentamista ohjataan suunnitelmissa myös valtakunnallisesti arvokkaan Mustavuori-Kasabergetin kallioalueen päälle. Nämä ovat erittäin kestämättömiä suunnitelmia, joita on mahdoton hyväksyä. Mutta onneksi luontojärjestöt laativat ekologisen vaihtoehdon, Östersundomin varjokaavan, jota jäämme odottamaan. Räjäytettyjä kallioita ja tuhottuja rantametsiä ei saisi takaisin.

Nyt kaupunkipäättäjillä on tuhannen taalan paikka suojella Sipoonkorven monimuotoinen luontoalue rantaan asti. Sitä myös tämä hallituksen päätös ja esitys sekä valiokunnan mietintö vahvasti tukevat. Kannatan lämpimästi myös kansallispuistojen määrärahojen korotusta, mitä ympäristövaliokunta mietinnössään esittää.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com