Puhe eduskunnassa, aiheena metsäpoliittinen selonteko

Puheet • 19.02.2014

Arvoisa puhemies,

Hallituksen metsäpoliittisen selonteon eduskuntakäsittelyssä toivon erityisesti huomiota metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, koska selonteossa ei ole vahvoja linjauksia tästä. Esimerkiksi metsäluontotyyppejä ei selonteossa mainita lainkaan, vaikka kaksi kolmasosaa niistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Eliöiden uhanalaisuudesta kertova Punainen kirja kertoo, että lajisto köyhtyy. Metsäluonnon monimuotoisuus on turvattava ja lisättävä tuntuvasti suojelualueita. Tehometsätalousmetsissä lajisto ei rikastu eikä kuukkeli laula. Etelä-Suomen metsistä on vain pari prosenttia suojeltuja, ja suojelualueet ovat pieniä ja pirstoutuneita. Suojelualueiden toteuttaminen tarvitsee vahvempaa tahtoa ja enemmän rahoitusta. Vapaaehtoiseen suojeluun perustuva Metso-ohjelma on hyvä hanke, jota tulee jatkaa ja laajentaa, mutta vapaaehtoisen suojelun lisäksi esimerkiksi Metsähallituksen maita pitää osoittaa enemmän suojeluun, jotta suojelualueet olisivat riittävän laajoja ja muodostaisivat verkoston. Vain riittävän laajat ja keskenään kytkeytyvät suojelualueet takaavat uhanalaisten lajien säilymisen.

Koska suuri osa metsistä on talousmetsiä, on merkityksellistä, että myös talousmetsissä edistetään monimuotoista luontoa. Metsänhoitoa monipuolistamalla on mahdollista palauttaa metsiin niiden luontaisia rakenteita ja elinympäristöjä sekä tukea lajiston säilymistä. Perinteisen metsänhoidon rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia, pehmeitä ja luonnonmukaisia menetelmiä. Perinteisesti metsänhoitoa on ohjattu avohakkuuseen, vaikka moni metsänomistaja on kiinnostunut muun muassa jatkuvan kasvatuksen menetelmästä. Erirakenteisessa metsässä kasvanut puu on vahvasyistä laatupuuta ja tuottaa omistajalleen tasaisen tuoton.

Uusi, juuri hyväksytty metsälaki lisää metsänomistajan valinnanvapautta ja antaa toivoa metsäluonnolle. Uuden metsälain tärkeä tehtävä on edistää vaihtoehtoisia metsänkäyttömenetelmiä, joissa sallitaan erirakenteisuus, eri-ikäiset, erikokoiset ja erilajiset puut eikä puustoa kaadeta avohakkuilla. Osa puista voi jäädä lahopuuksi metsään monimuotoisuutta lisäämään. Metsä tuottaa myös jatkuvasti hyvälaatuista tukkipuuta poimittavaksi. Se takaa omistajalleen tasaisemman tuoton ja poistaa velvoitteen istuttaa taimet, kun siemenpuut hoitavat uudistumisen.

Metsään liittyy myös rakkaita harrastuksia. Metsässä viihtyvät samoilijat, suunnistajat, sienestäjät, partiolaiset, ja metsään liittyy paljon asioita, joita pitää politiikassa edistää. Koska on meneillään metsäteollisuuden rakennemuutos, tarvitaan uusia tuotteita perinteisen metsäteollisuuden rinnalle. Koska on meneillään ilmastonmuutos, pitää edistää puurakentamista ja uusiutuvan puuenergian käyttöä. Näihin kysymyksiin talousvaliokunta keskittyy metsäpoliittisen selonteon käsittelyssä. Silti on hyvä muistaa, että luonnon säilyminen rikkaana tuleville polville on kaiken hyvän edellytys. Monimuotoiset metsät ovat Suomen vihreää kultaa.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com