Puhe eduskunnassa uudesta alkoholilaista

Puheet • 14.12.2017

Arvoisa puhemies,

Käsittelyssä on uusi alkoholilaki, ja käsittelyn pohjana on parisataasivuinen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö, joka muutama tunti sitten tuli painolämpöisenä edustajien tutustuttavaksi. Hallituksen esityksessä lisätään alkoholin saatavuutta merkittävästi, ja näin ollen alkoholihaitat lisääntyvät. Tätä ei myöskään vähätellä hallituksen esityksen perusteluissa eikä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä, jossa todetaan, että tämä esitys työllistää poliisia, hoitajia, lääkäreitä ja myös lastensuojelun tarve kasvaa. En halua antaa lapsillemme lasista lapsuutta. Lainsäätäjän tehtävä on suojella heikoimpia. Tällä hetkellä alkoholin saatavuus on varsin riittävä, ja näitä kaikkia laajennuksia emme maahamme tarvitse.

Toki esityksessä on hyviäkin asioita, kuten se, että ravintoloiden sääntely kevenee, ja pienpanimoiden ulosmyyntioikeus on hyvä ja kannatettava asia. Se edistää käsityöläisoluiden valmistusta ja suomalaista pienpanimoyrittäjyyttä. Mutta hallituksen esityksessä on paljon elementtejä, jotka lisäävät haittavaikutuksia merkittävästi. Ensinnäkin se, että hallitus toivoisi kaupassa myytävän alkoholin tilavuusprosentin nostoa 5,5 prosenttiin. Tässä kohtaa täytyy kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, jonka vastuullinen enemmistö kuitenkin kannatti nykytilannetta, 4,7:ää prosenttia. Minä en haluaisi tuoda nelosoluita ruokakauppaan ja sillä tavoin lisätä alkoholin haittavaikutuksia. En myöskään haluaisi limuviinoja kauppoihin siksi, että ne lisäävät asiantuntijoidenkin mukaan erityisesti lasten ja nuorten alkoholinkulutusta.

Tässä esityksessä on jätetty mietintöön vastalauseita, ja varsinkin tämä vastalause 2, jossa myös vihreiden edustaja Outi Alanko-Kahiluoto on mukana, on hyvinkin perusteltu. Tässä vastalauseessa on myös nostettu esiin etämyyntiin liittyvät ongelmat — se, että laissa perusteluissa toisaalta kielletään etämyynti mutta pykälissä sitä ei ole erikseen kielletty. Myös lakivaliokunta, jossa itse olen tätä asiaa käsitellyt, syventyi perusteellisesti tähän etämyynnin problematiikkaan. Kuulimme oikeusoppineita asiantuntijoita, jota toivat sen viestin valiokuntaan, että tämä lakiesitys pitää tältä osin selkeyttää ja että tällä hetkellä se on epäselvä. Tässä keskustelussa nousi esille sekin näkökulma, että toisaalta perustuslakivaliokunta on jo selkeyttänyt asiaintilaa niin, että perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan on nyt linjattu, että etämyynti olisi sallittu.

Itse näen tässä hyvin suuria riskejä, sekä kansantaloudellisia riskejä että kansanterveydellisiä riskejä. Ensinnäkin kansantaloudelliset riskit liittyvät siihen, että verotulot jäisivät saamatta Suomeen, ja kansanterveydelliset siihen, että luonnollisesti alkoholin saatavuus merkittävästi lisääntyisi. Alkoholihaitat ovat nyt jo hyvin tunnetut. Ne aiheuttavat terveyshaittoja, poissaoloja töistä. Alkoholi on karsinogeeni, niin kuin tässä monessa puheenvuorossa on todettu. Syöpäsairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet sekä maksa- ja munuaissairaudet lisääntyisivät.

Tutkimustiedon mukaan yksi vaikuttavimpia tapoja vähentää alkoholin kulutusta on rajoittaa alkoholijuomien saatavuutta. Alkoholikuolleisuuden muutokset ovat seuranneet melko säännöllisesti alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä, ja tämä on johdettavissa Tilastokeskuksen datasta. Alkoholimaksasairaudet ja niihin liittyvät kuolemat ovat lisääntyneet merkittävästi pitkällä aikavälillä. Kuitenkin viime vuosina alkoholinkulutus ja alkoholikuolemat ovat vähentyneet. Esitetyt muutokset lakiin tulisivat kääntämään tilastot jälleen noususuuntaisiksi.

Tässä keskustelussa nousi yllättäen esille myös se, että tämä alkoholin tilavuusprosentti, josta tänään aamulla äänestämme, ei olisikaan hallituspuolueiden jäsenille omantunnon kysymys ja vapaasti äänestettävissä. Pidän tätä kovin erikoisena menettelynä ja toivon, että jokainen edustaja itse harkitsee omassa sydämessään omaa näkökulmaansa ja äänestää kuten omatunto sanoo.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com