Puhe EVTEKin ja Stadian yhdistymisestä

Puheet • 22.01.2007

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

EVTEKin ja Stadian yhdistyminen on hyvä asia: metropolialue tarvitsee yhden yhteisen ammattikorkeakoulun, jossa saadaan kaikki vahvuudet yhteiseen käyttöön. Toimintamalliksi on valittu kuntien omistama osakeyhtiö. Mallissa on joitakin ongelmia, jotka tulee ratkaista. Toisaalta Otaniemen Tekniikan päivillä visioitiin, että osakeyhtiömalli olisi korkeakoulujen tulevaisuuden trendi. Malli on ollut myös ammattikorkeakoulu Laurean toimintamallina jo 10 vuotta ja toiminut hyvin. Korkeakoulun hallitukseen tulisi valita asiantuntijoita ja myös opiskelijajäsen. Kannatan siksi neuvottelukunnan toivomusta opiskelijajäsenen mukanaolosta hallituksen kokouksissa.

Myös henkilöstökysymykset tulee ottaa huomioon. Se, että henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uuteen kouluun on erinomainen asia. Korkeakoululle odotetaan voittoja vuoden 2010 jälkeen, mikä sopii hyvin suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen kanssa. Mielestäni tehostamista voidaan hyväksyä vain luonnollisessa eläkeiässä eläkkeelle siirtymisen kautta. Haluan työllistää, en luoda työttömyyttä, joten neuvottelutoimikunnan lisäys työntekijöiden turvatakuista on paikallaan ja kannatan sitä lämpimästi. Henkilöstösuunnitelmaa tehtäessä on neuvoteltava henkilökunnan kanssa.

Yksi epävarmuustekijä on arvonlisäverokysymys. Sitä ei ole vielä ratkaistu. Kun kaikista hankinnoista: sähkö, vesi, kalusteet, siivous, mahdollisesti myös vuokra, on maksettava arvonlisäveroa 22 prosenttia, toimintaa on vaikea saada kannattavaksi. Valtio pitää EVTEKin ja Stadian yhdistymistä hyvänä hankkeena ja esitettyä toimintamallia kannatettavana. Siksi en voi ymmärtää, miksei valtio lupautunut luopumaan alv-rasitteesta. Ratkaisuksi valtio esittää kompensointia valtion opiskelijoista maksamaan yksikköhintaan. Nämä alv-kustannukset ja yksikköhinta eivät välttämättä mene yksi-yhteen. Siksi arvolisäveron maksuvelvoitteesta tulisi luopua kokonaan. Onhan korkeakoulu edelleen yleishyödyllinen yhteisö, vaikka toimintamuodoksi on valittu osakeyhtiö.

Koska yhdistymisestä odotetaan myös säästöjä ja tehokkuutta, haluan täsmentää, etten tule koskaan hyväksymään lukukausimaksuja. Opetuksen on oltava maksutonta ja tasa-arvoista jatkossakin.

Kaiken kaikkiaan ammattikorkeakoulujen yhdistyminen on positiivinen asia. Hyvää on muun muassa se, että muodostetaan sidosryhmien neuvottelukunta tukemaan hallitustyötä, pääkaupunkiseudun yhteistyötä edistetään, voimme parantaa opetuksen laatua, tarjota opiskelijoille enemmän vaihtoehtoja ja enemmän poikkitieteellisyyttä. Tästä tulee uuden ajan innovaatiokorkeakoulu. Elinkeinoelämän mukana olo on hyvä asia, jos se liittyy vahvasti valmistuvien opiskelijoiden työllistämiseen.

Tällainen malli on käytössä eräässä metallialan yrityksessä, jossa olin vierailulla. Kun kyselin, kuinka he saavat työntekijöitä, kuulin, että heillä on yhteistyötä ammattikouluun. Yritys on mukana koulutuksessa jo opiskeluaikoina ja työllistää valmistuvat nuoret yritykseensä. Tällaisia toimintatapamalleja voisi tuoda ammattikorkeakouluihinkin.

Metropolialueen kehitys on tärkeää. Hyödyt yhdistymiselle ovat omassa vaa`assani riskejä suuremmat. Globalisoituneilla markkinoilla meidän on panostettava koulutukseen. Meidän vahvuutenamme on laatu, innostus ja innovatiivisuus.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com