Puhe hallituksen esityksestä koskien yleisen asumistukilain muutosta

Puheet • 08.11.2017

Arvoisa puhemies,

Ministeri perusteellisesti esitteli esitystä, jossa tavoitteena on hillitä asumistukimenoja. Mutta on kuitenkin selvää, että ne valuvat osittain toimeentulotukimenoihin eli toiseen kannustinloukkuun. Ja tämä ei ole ihmiselle sen parempi. Toimeentulotuki on kuin katiska, josta ihmisen on vaikea uida pois.

Lisäksi tämä esitys vähentää kimppa-asumisen houkuttavuutta. On kuitenkin tärkeää, että ministeri itsekin totesi, että ruokakuntakäsite on tänä päivänä haaste ja että asia tullaan selvittämään. Toivon, että ne selvitykset johtavat parannuksiin, ja toivon että ne tehdään nopeasti. Kuitenkin tämä nyt käsittelyssä oleva esitys lisää pienten asuntojen kysyntää, joista on jo pulaa pääkaupunkiseudulla.

Lakimuutosta on vaikea hyväksyä, koska tämä esitys kurittaa opiskelijoita kohtuuttomasti. Opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta siirtyä toimeentulotuelle, joten muutos on heille erityisen raskas.

Opiskelijoilta on leikattu jo hyvin paljon. Kaiken kaikkiaan hallituksen koulutusleikkaukset ovat mittavat. Te leikkaatte koulutuksesta miljardi euroa vuositasolla. Opintotuesta, opiskelijoiden perustoimeentulosta, olette leikanneet noin neljänneksen ja siirtäneet opintotukea lainapainotteisemmaksi.

Kiitosta voi toki antaa siitä, että olette ottaneet käyttöön opintotuen huoltajakorotuksen. On todella tärkeää, että ojennetaan kättä opiskeleville vanhemmille, jotta voidaan yhdistää opinnot ja vanhemmuus paremmin. Mutta tosiasia on se, että tuonkin korotuksen jälkeen opiskelevien perheiden käteen jäävät tulot ovat kaikkien teidän tekemienne leikkausten jälkeen pienemmät.

Opiskelijajärjestöt ovat hyvin ymmärrettävästi huolissaan ja tuohtuneita tästä esityksestä, joka entisestään heikentää opiskelijoiden asemaa. Opiskelijoiden entisten toimeentuloleikkausten päälle tämäkin lisäleikkaus vielä. Herää kysymys: koska tulee raja vastaan, että opiskelijoiden kuritus lopetetaan?

Tässä keskustelussa on noussut esiin varteenotettavia kysymyksiä siitä, että esitys heikentää kimppa-asumisen houkuttavuutta ja sysää ihmisiä toimeentulotuelle. Mutta toisaalta esitys lisää pienten asuntojen tarvetta ja kysyntää, joka entisestäänkin on nyt erittäin suurta varsinkin pääkaupunkiseudulla. Onko tässä varmasti tehty kaikki vaikutusarviot huolella? Arvoisa ministeri, voitteko kuitenkin harkita vielä, että tässä esityksessä olisi muutettavaa tai parannettavaa tai jopa että tämä vedettäisiin pois?

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com