Puhe: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Puheet • 01.10.2015

Arvoisa rouva puhemies,

Suurimman taakan hallituksen budjettileikkauksista kantavat pienituloiset, työttömät, vanhukset sekä lapset ja nuoret. Pääministeri Sipilä on todennut, ettei vammaisilta leikata. Mihin väite perustuu? Hallitus korottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja, heikentää pienituloisten eläkeläisten asumistukea, jäädyttää kansaneläkkeitä, pienentää lääkekorvauksia, suurentaa sairaiden taksimatkakorvausten omavastuita, poistaa ruokavaliokorvauksen. Nämä iskevät pahiten kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, kuten eläkkeensaajiin ja vammaisiin.

Tutkimuksessa tehdään paluu 90-luvun tasolle. Hallitus leikkaa tulevaisuuden alustalta, tutkimukselta ja koulutukselta. Se vähentää yliopistojen määrärahoja ja vähentää Tekesin myöntövaltuuksia. Samalla se toisella kädellä ohjaa tutkimusta kärkihankkeillaan haluamilleen kohteille. Kenellä on viisaus valita voittajia? Me emme tiedä, mikä on tulevaisuuden Nokia. Tieteen vapaus on olennaista, vapaus valita tutkimuskohteet. Silloin jokin yllättävä uusi juttu voi nousta perhosen siivestä tulevaisuuden menestystarinaksi.

Lasten päivähoitoa rajoitetaan työttömien perheiltä ja niiltä perheiltä, joissa vanhempi hoitaa vauvaa kotona. Se asettaa lapset eriarvoiseen asemaan varhaiskasvatuksessa. Ryhmäkoot kasvavat, kiusaaminen ja syrjäytyneisyys uhkaavat lisääntyä, kun tärkeää hyvinvointipalvelua, varhaiskasvatusta, nakerretaan.

Ympäristölle hallituksen politiikka on tuhoisaa. Luonnonsuojelualueiden hankinnan rahat tiputetaan kolmannekseen. Suomen luonnon lajisto köyhtyy. Monimuotoisuus hupenee pelottavaa vauhtia. Silti hallitus leikkaa luonnonsuojelusta isolla kouralla. Ja YK:n ympäristöohjelman Unepin rahoituksen lopetus on väärä signaali Pariisin ilmastoneuvottelujen alla.

On järjetöntä vaikeuttaa ihmisten arkea ja karsia opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia lakkauttamalla lähijunaliikennettä. Lopetuslistalla on muun muassa Karjaalle kulkeva Y-juna. Mikään bussiyhteys ei korvaa junan nopeutta ja virtaviivaisuutta. Kasvava Helsingin seutu tarvitsee päinvastoin uusia lähijunayhteyksiä eikä karsintaa. Siuntio on kaavoittanut Rantaradalle uutta asutusta, junaliikenteeseen tukeutuvaa asutusta. Jo nyt lähes 400 ihmistä kulkee päivittäin Y-junalla.

Häpeällistä on myös kehitysyhteistyön näivetys leikkaamalla kerralla puolet pois koko määrärahasta. Kansalaisjärjestöjen työ halvaantuu. Pakolaisten auttaminen leireillä vaikeutuu ja on entistä haastavampaa tukea naisten ja tyttöjen koulutusta, vähentää lapsikuolleisuutta ja edistää kestävää kehitystä koko maailmassa.

Suomea ei saada nousuun leikkaamalla heikoimmilta, koulutuksesta ja hyvinvointipalveluista. Vihreässä vaihtoehdossa sopeutetaan valtiontaloutta maltillisemmin, 2 miljardin edestä. Vähennämme ympäristölle haitallisia tukia, mutta satsaamme koulutukseen, tutkimukseen, digitalisaatioon ja uusiutuvaan energiaan. Teemme pienyrittäjyyttä ja työllisyyttä tukevia uudistuksia ja kiirehdimme sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Raja-aidat peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon välillä on poistettava, jotta ihmiset saavat hoitoa eikä heitä pompoteta luukulta toiselle.

Vihreä ryhmä on valmis tarttumaan haasteisiin rakentavalla ja oikeudenmukaisella tavalla. Tulemme esittämään vaihtoehtobudjettimme parin viikon kuluttua.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com