Puhe HUS -lähetekeskustelussa

Puheet • 25.04.2005

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

HUS perustettiin 5 vuotta sitten, jotta erikoissairaanhoidon kustannukset vähenisivät. Tässä ei ole onnistuttu. Espoossa SOSTERIN toimintamenoiksi on tänä vuonna arvioitu 541 miljoonaa. Tästä summasta erikoissairaanhoidon osuus on 144 miljoonaa eli 27 % koko SOSTERin menoista. Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, tämäkään ei riitä, vaan rahaa budjetoidaan lisää erikoissairaanhoitoon.

Siis 2 kolmasosaa sosiaalipuolen rahoista on valtuuston valvonnassa, kolmannes päätetään HUSin valtuustossa. Espoon valtuustolla pitäisi olla mahdollisuus kontrolloida toimintaa. Mielestäni Espoon tulee vastustaa päätöksenteon luisumista Helsinkiin.

Yksi merkittävä uhka seuraavien kymmenen vuoden aikana on työvoiman riittävyys. Suomessa on menneinä vuosina koulutettu liian vähän lääkäreitä, mitä on yritetty korjata mm. kouluttamalla hoitajia lääkäreiksi. Niinikään Espoossa työskentelee lukuisia eurolääkäreitä, jotka ovat määräaikaisia harjoittelijoita. Lääkäripula tuottaa jo nyt ongelmia mielenterveyspuolella ja ortopediassa. Kuinka sitten kun suuret ikäluokat eläköityvät ja tulevat yhä enemmän tarvitsemaan terveyspalveluja. Kysynkin siksi, onko HUSissa varauduttu toimimaan työvoimapulan ehkäisemiseksi?

Kolmas asia, jonka haluan tuoda esille, on lapset. Pidin hyvänä vanhaa systeemiä, jossa lapset pääsivät vastaanotolle jonojen ohi. Jorvissa voi joutua odottamaan sairaan lapsen kanssa neljäkin tuntia. Mielestäni päivystyksessä pitäisi olla yksi sellainen lääkäri, joka vastaanottaa ensi sijassa vain lapsipotilaita.

Näitä kolmea asiaa toivon: Espoolle enemmän ohjausvaltaa HUSissa, työvoiman riittävyyteen on panostettava ja lasten tulee päästä nopeasti lääkärille.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com