Puhe: Lähetekeskustelu sotilasvammalain 6§: n muuttamisesta

Puheet • 09.10.2014

Arvoisa puhemies,

Lähetekeskustelussa on hieno kaikkien ryhmien yhteisaloite. Sotilasvammalain muutos auttaa sotainvalideja selviytymään, tuo palveluja omaan kotiin myös lievästi vammautuneille veteraaneille. Lämpimästi kannatan aloitetta. Suomessa elettiin kohtalon hetkiä reilu 70 vuotta sitten. Ne, jotka silloin uhrasivat nuoruutensa ja terveytensä, ovat vain hetken enää joukossamme. Olemme paljosta velkaa, isänmaasta, kaikesta. Kiitos.

Isoisäni oli Suomen kohtalon hetkien taisteluissa Karjalankannaksella. Suomelle kävi lopulta hyvin, saimme pitää vapaan maan. Myös isoisälleni kävi hyvin, sillä hän palasi kotiin perheensä luokse. Kaikki eivät palanneet, ja jotkut, jotka palasivat, kärsivät vammoista lopun ikänsä. Meillä on vielä joukossamme sotaveteraaneja, osa heistä myös sotainvalideja. Ikääntyessä sotavammat vaivaavat yhä enemmän ja heikentävät arjessa jaksamista.

Veteraanin invaliditeetin aste on kohdellut epäreilusti palveluiden osalta niitä, joiden sotavamma on määritelty 10-15 prosentin suuruusluokkaan. Heidän ei ole mahdollista saada samanlaisia ruokapalveluita, pyykinpesua, siivouspalveluita kuin muiden sotainvaliditovereiden, joilla on korkeampi invaliditeettiaste. Sotilasvammalaki turvaa sotainvalideille varsin kattavan palvelukokonaisuuden, mutta alle 20 prosentin haitta-asteen invalideilla ei ole ollut sotilasvammalain nojalla oikeutta kotiin vietäviin palveluihin.

Nyt tällä ryhmien yhteisaloitteella korjataan tilannetta laskemalla haitta-asteen raja 15 prosenttiin. Tähän epäkohtaan on kauan vaadittu muutosta. Viime vuoden budjettikäsittelyssä valtionvarainvaliokunnassa saatiin tieto, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee kaikkia sotainvalideja tasavertaisesti kohtelevan sotilasvammalain, joka voi astua voimaan vuonna 2015. Asia jäikin eduskunnan hoidettavaksi, mutta mehän hoidamme asian kuntoon.

On valitettavaa, että edelleen 10 prosentin invaliditeettiluokkaan kuuluvat sotainvalidit jätettiin ryhmien lakimuutosesityksen ja siten parempien palvelujen ulkopuolelle. Toivon, että eduskuntakäsittelyssä lakiehdotusta vielä tältä osin korjataan paremmaksi.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com