Puhe lapsilisistä eduskunnassa

Puheet • 14.06.2007

Arvoisa puhemies,

Edustaja Henrikssonin lakialoite on hyvä ja kannatettava. Oikeastaan koko lapsilisän pitäisi olla etuoikeutettua tuloa, joka ei alentaisi toimeentulotukea. Lapsiperheiden köyhyys on hälyttävästi lisääntynyt viime vuosina. Kuilu hyvin toimeentulevien ja huonosti toimeentulevien välillä on kasvanut ja kaikkein eniten on kasvanut lapsiköyhyys.

Tehty lakialoite on oikean suuntainen, sillä köyhissä perheissä on erityisen paljon yksinhuoltajia. Yksinhuoltaja on tiukoilla niin arjen pyörittämisessä kuin taloudellisestikin. Lähes kaikesta on huolehdittava itse.

Yksinhuoltajia on täällä eduskunnassa vähän, mikä on sääli. Monelle yksinhuoltajalle oma arki ja vastuu lapsista vievät niin paljon aikaa, ettei sitä enää riitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto tekee siksi arvokasta työtä lasten hyvinvoinnin puolesta ja heidän näkemyksiään on syytä kuunnella herkällä korvalla.

Toivon, että sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa tätä lakialoitetta. On kuitenkin hyvä muistaa, että yksinhuoltajalisä on vain pieni osa lapsilisää, joten yksinhuoltajien vaikeaa tilannetta helpottaisi paremmin se, että koko lapsilisä olisi etuoikeutettua tuloa.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com