Puhe metron puolesta

Puheet • 25.09.2006

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

On ilo olla mukana tässä historiallisessa hetkessä. Oikeastaan tämä on jatkumoa Finlandia talossa tehdylle pääkaupunkiseudun yhteistyösopimukselle. Meidän tulee ajatella koko seudun parasta, valittava sellainen järjestelmä, joka parhaiten palvelee kaikkia asukkaita. Koska Helsingissä on jo metro, on luontevaa jatkaa metroraiteita Espooseen. Toisaalta järjestelmä ei saa jäädä torsoksi, vaan raideliikenteestä pitää rakentaa verkosto, jossa huomioidaan tärkeät poikittaisyhteydet kehäteillä. On myös todella tärkeää saada raiteet Espoonlahteen niin pian kuin mahdollista. Nyt me teemme ensimmäisen merkittävän päätöksen kohti raideliikennejärjestelmää.

Tämä on tulevaisuuden ratkaisu. Metrosta on iloa lapsille ja lasten lapsille. Se on satsaus puhtaaseen ilmaan. Raideliikenne vähentää jo tänä päivänä kasvihuonekaasuja, typen oksideja, pienhiukkaspäästöjä, miksi siis odottaa bussien kehittymistä vähäpäästöisemmiksi, kun jo nyt voimme valita puhtaamman vaihtoehdon?

Jostain se verkostokin on aloitettava, nyt se aloitetaan välillä Matinkylä-Mellunmäki/Vuosaari. Aika monta työmatkaa tässäkin helpottuu molempiin suuntiin, päätös helpottaa monen espoolaisen, itähelsinkiläisen ja vantaalaisen työmatkaliikennettä. Koska ratkaisu hyödyttää selkeästi Suomen ainoata metropolialuetta, valtion on syytäkin osallistua todella tuntuvasti, vähintään 30 % osuudella kustannuksiin.

Koska metro maksaa paljon, on meidän jatkossa priorisoitava budjetoinnissa hätää kärsivät, lapset ja vanhukset. Kouluissa, päivähoidossa ja vanhusten huollossa ei pidä säästää. Säästöt on tehtävä muualta. Säästetään sitten konsulttipalveluista, säästetään energian kulutuksesta. Mistä tahansa muusta, mutta ei heikoimmista ja pienimmistä. Kaiken lisäksi metro hyödyttää eniten asukkaita, pienituloisia, opiskelijoita, meitä kaikkia. Siksi tämä päätös on tehtävä, vaikka alkuinvestointi on kallis.

Rahoituslaskelmat, kannattavuuslaskelmat ja herkkyystarkastelu on tehty mielestäni riittävän kattavasti. Espoon investointiosuus on arviolta 200 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan käyttömenosäästöt, nettokustannusvaikutus on Espoolle 7 miljoonaa euroa vuodessa, varovaisuusperiaate huomioiden 10 miljoonaa vuodessa. Koska käyttösäästöt jatkuvat takaisinmaksuajan jälkeen ja myös maankäyttömaksuilla on mahdollista kattaa metrokuluja, metro voi maksaa itsensä jopa takaisin. Espoo pystyy vallan hyvin toteuttamaan tämän asukkaita hyödyttävän investoinnin ja eräs tärkeä seikka on myös se, että metro lisää työllisyyttä.

Raiteet ovat pysyvää infrastruktuuria, tae tiheästä vuorovälistä. Syöttöliikenne on vain suunniteltava hyvin ja kattavasti. Raiteita ei voi poistaa, supistaa ja vähentää kuten on käynyt bussilinjoille viime vuosina. Raideliikenne on myös käyttäjälle, vierailevalle turistillekin, helppoa ja yksinkertaista.

Metroratkaisu hyödyttää koko pääkaupunkiseudun asukkaita pitkälle tulevaisuuteen. On ilman muuta selvää, että raideliikenteestä tulee rakentaa verkosto, lisättävä poikittaisyhteyksiä. Raidejokeri on olennaisen tärkeä, ja YVA prosessi raiteiden jatkamisesta Espoonlahteen pitäisi aloittaa heti.

Koen, että tämä on merkittävä ympäristöpäätös. Arktinen jääpeite sulaa nyt ennätysvauhtia, jopa talvikuukausina. Maanalaisesta sanoisin, että se mikä maisemissa menetetään, se nopeudessa voitetaan. Nopein joukkoliikenneväline on maanalainen metro. Koko pääkaupunkiseutu on odottanut länsimetroa yli 30 vuotta, mutta nyt Espoo on mielestäni kypsä päätökselle, Espoon väestöpohja ja kaupunkirakenne ovat valmiit metroon. Tämä on mieletöntä! En malta odottaa, että päästään painamaan nappulaa.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com