Puhe pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksessa Dipolissa

Puheet • 19.06.2007

Arvoisa puheenjohtajisto, hyvät valtuutetut

Yhteistyö etenee vauhdilla, hyvä niin. Seudun yhtenäisyyttä lisäävät toimenpiteet ovat kannatettavia –joskaan väestön määrä ei niitä vaadi, mutta ne tähtäävät hyvinvointiin ja parempiin palveluihin. On hyvä, että lapsi saa käydä lähikoulua tai vanhus käydä terveyskeskuksessa yli kuntarajojen.

Yksi sopimuksen tärkeistä kohdista on liikenteen yhteensovittaminen, jossa joukkoliikenne on keskeisellä sijalla.

Koska tavoite on kuntarajojen madaltaminen, on lisähinta kuntarajan ylityksestä poistettava. YTV-alueelle on saatava joukkoliikenteen tasatariffi. Mitä pidempi matka asukkaalla on työ- ja kotipaikan välillä, sen enemmän häntä on halvalla lipulla kannustettava joukkoliikenteen käyttäjäksi.

Ympäristön tilaa parantavia hankkeita tarvitaan, Itämeren suojelua on tehostettava. Yhteiset hankkeet voivat edistää haja-asutusalueiden kunnallistekniikkaa.

Käytännön haasteisiin on heti tartuttava härkäpäisesti. Suuria haasteita ovat työvoiman saatavuus sekä tietojärjestelmien integrointi. Yhteisten tietojärjestelmien luominen hyvissä ajoin on tärkeää. Espoossa on jo nähty monen ongelman kumpuavan takkuilevista tietojärjestelmistä, ERPistä ja Efficasta. Työvoiman vähyyteen on hyvä varautua panostamalla ennaltaehkäisyyn ja koulutukseen.

Hyvät valtuutetut, tästä vain eteenpäin yhdessä!

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com