Puhe Pohjoismaiden neuvostossa Arktiksen suojelusta ja raskaan polttoöljyn käyttökiellosta

Puheet • 03.11.2016

Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Kööpenhaminassa 3.11.2016

Käsittelyssä "Pohjoismaiden ministerineuvoston selonteko arktisen alueen meriturvallisuudesta"

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät pohjoismaiset ystävät!

Suomella on kunnia olla Arktisen neuvoston puheenjohtaja ensi vuonna. Se velvoittaa suojelemaan herkkää luontoa ja asettamaan luonnonvarojen käytölle rajoja.

Suuri osa laivoista käyttää polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Arktiksella öljyonnettomuuden riski on suuri. Raskas polttoöljy on myrkyllistä ja tahmeaa, ja sen siivoaminen on liki mahdotonta Arktiksella, jossa se uhkaa herkkää luontoa. Etelänavalla raskaan polttoöljyn käyttö on kielletty.

Raskaan polttoöljyn poltosta syntyy myös mustaa hiililtä, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta. Pohjoismaiden on ajettava raskaan polttoöljyn käyttökieltoa Arktiksella!

USA ja Kanada ovat jo IMO:ssa esittäneet huolen raskaan polttoöljyn käytöstä Arktiksella. Myös Arktiksen herkkä luonto vaatii kansainvälisesti yhdessä sovitut luonnonsuojelualueet  -jotta kalakannat, linnut, mursut ja valaat säilyisivät alueella.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan pahin tulevaisuudenuhka. Jos annamme arktisen jään sulaa ja ilmastonmuutoksen ryöpsähtää käsistä, lapsiltamme ja heidän lapsiltaan häviävät hyvän elämän edellytykset tällä planeetalla. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on asiantuntijoiden ja kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan neljä viidesosaa tunnetuista fossiilisista polttoainevaroista jätettävä maaperään. On sulaa hulluutta pohtia näiden luonnonvarojen hyödyntämistä Arktiksella. On hyvän tulevaisuuden vastaista edistää uusien fossiilisten polttoaineiden käyttöönottoa ja etsintää Arktiksella.

Hyvät ystävät, kuunnellaan Pohjoismaiden nuoria. Pohjoismaiden nuorten neuvosto on antanut viisaan toimenpide-ehdotuksen, että arktiset maat lopettavat uusien öljynporausalueiden avaamisen Arktiksella ja että yritykset eivät osallistu öljynporaukseen.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com