Puhe täysistunnossa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta

Puheet • 04.04.2013

Arvoisa puhemies! Kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa, vaikka uusien päästöjen tuottaminen lopetettaisiin. Ilmastonmuutosta voidaan silti hidastaa, etteivät ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vahingot ole ylitsepääsemättömiä. Jos ilmasto lämpenee yli kaksi astetta, sopeutuminen on äärimmäisen vaikeaa. Ilmastomallien mukaan suuret sateet ja myrskyt lisääntyvät. Toisaalta jotkut seudut aavikoituvat, toiset peittyvät tulvaveden alle.
Nykyiset päästövähennystavoitteet eivät riitä kahden asteen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä tunnustetaan myös selonteossa. Siksi selonteon linjaus, ettei kunnianhimon tasoa nosteta, on kestämätön hyvän tulevaisuuden kannalta.

Lisätoimenpiteissä lupaavaa on se, että uusiutuvan, hajautetun pienenergian tuotannon edistäminen saa lisähuomiota. Erityisesti aurinkoenergia on kannattavaa integroituna rakennuksiin, ja pientalojen asukkaat ja kerrostaloyhtiöt voivat asentaa pientuulimyllyjä. Toisinaan ylijäämäsähkö syötetään verkkoon. Sähköverkon haltija voi ottaa tuotannon verkkoonsa, mutta nykyisin siitä ei tarvitse maksaa korvausta. Oikeudenmukaista on, että sähköyhtiö huomioi laskutuksessa vastaanottamansa sähkön. Siksi oli pettymys, että selonteossa pidetään nettolaskutusmenettelyä ongelmallisena esimerkiksi perustuslain suhteen. Ongelmat ovat varmasti ratkaistavissa, koska nettomittarointi on yleinen käytäntö maailmalla. Selonteossa luvataankin selvittää asiaa ja valmistella malli netotukseen siirtymisestä, jos ongelmat ovat ratkaistavissa. Kiitettävää on se, että moni sähköyhtiö on alkanut toimia niin, että ostavat pientuottajien sähkön.

Arvoisa puhemies! Ilmastostrategiassa on korostettu puhtaan, vihreän teknologian, cleantechin, merkitystä. Haasteena alan kasvuyrittäjyydelle on etenkin pääoman saanti markkinoilta, koska voittojen odotusaika on pitkä. Valtiontakaus uuden teknologian käytettävyydelle demohankkeiden yhteydessä on olennaista, sillä erittäin lupaavatkin puhtaan teknologian innovaatiot sisältävät markkinariskin pitkien kehittelyaikojen vuoksi.

Arvoisa puhemies! Tuulivoima on lähes päästötön uusiutuva sähköntuotantotapa, ja Suomen tuuliatlas osoittaa, että meillä on paljon mahdollisuuksia tuulivoiman lisäämiselle. Strategian tavoite tuulivoiman lisärakentamiselle vuoteen 2025 mennessä on 9 terawattituntia, ja uusia tuulivoimaloita tukeva syöttötariffi tuli voimaan maaliskuussa 2011. Tuulivoiman rakentaminen lähtikin käyntiin, mutta tavoitteesta ollaan jäljessä. Tuulivoiman lisärakentamista haittaavat monet hallinnolliset esteet, jotka Tarastin työryhmä selvitti. Nämä esteet, kuten armeijan tutkiin liittyvät haasteet, voimaloiden etäisyydet teistä, melurajoitukset, kaavoitukseen ja luvituksiin liittyvät haasteet, on pikimmiten ratkaistava, jotta tuulivoiman rakentaminen pääsee lentoon.

Arvoisa puhemies! EU:n päästökauppa on tehotonta, koska päästöoikeuksia on liikaa. Hiilidioksiditonnin hinta on vajonnut ennätyksellisen alas. Hinta ei kannusta yrityksiä keksimään vähähiilisiä ratkaisuja, ja yrityksiltä on jäänyt oikeuksia käyttämättä, vaikka niitä on jaettu ilmaiseksi. Suomen on ajettava muutosta päästökauppajärjestelmään, jotta se aidosti ohjaisi korvaamaan kivihiiltä uusiutuvilla raaka-aineilla. Fossiilista polttoainetta sisältäviä kaivannaisia, esimerkiksi Viron palavan kiven kaltaisia polttoaineita, otetaan enenevässä määrin käyttöön. Myös liuskekaasuesiintymiä löytyy maailmalla paljon. Kansainvälisellä ilmastosopimuksella on jo kiire.

Talousasiantuntija Sternin mukaan ilmastonmuutos on kaikkien aikojen suurin ja laaja-alaisin markkinavirhe. Koska fossiiliset polttoaineet ovat halpoja, uusien teknologioiden on vaikea nousta. Toisaalta mitä nopeammin korjaamme tuon markkinavirheen, sen vähemmän tulee vaurioita jälkipolville. Ilmastonmuutos on uusi teollinen vallankumous, jossa voittajia ovat ne, jotka nopeimmin omaksuvat uudet tekniikat, ja hyötyjiä ovat lopulta kaikki ihmiset.

Kuuluisan raporttinsa jälkeen Stern kertoi, että uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että hän on raportissaan aliarvioinut ilmaston lämpenemisen aiheuttaman uhan. Kasvihuonekaasupäästöt kasvavat nopeammin kuin raportin laatimisen aikaan uskottiin, ja erityisen huolestuttava on havainto, että maailman merten kyky imeä itseensä hiilidioksidia on selvästi ennustettua heikompi. Stern sanoi, että näistä tekijöistä seuraa, että maapallon ilmasto lämpenee nopeammin kuin he osasivat odottaa. Maapallon kantokyvyn keston aika alkaa käydä vähiin.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com