Puhe tarkastuslautakunnan raportista

Puheet • 12.05.2006

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Toimeentulotuki
Kiitos tarkastuslautakunnalle oivallisesta raportoinnista ja terävistä havainnoista. Ensiksi kiinnitin huomiota toimeentulotukiin. Tavoite toimeentulotuen päätösten valmistumisesta kohtuullisessa ajassa on ollut aivan liian kauan toteutumatta. Jo nyt on kumma, ettei Hitech Espoossa tämä asia ole ollut kunnossa. Tässä vaiheessa eivät enää Effica tietojärjestelmä-ongelma-selittelyt käy. On jo tarpeeksi nöyryyttävää hakea toimeentulotukea saati sitten odotella sitä rahattomana ja nälkä kurnien.

Ihmisarvo
Kaipaan Espoon politiikkaan enemmän ymmärrystä ihmisarvosta, ei vain siitä, kuinka tehostaa Oy Espoo Ab:n toimintaa! Asukkaiden hyvinvoinnin pitää olla kaikessa etusijalla.

PPP-hankkeet
Havaitsin raportista myös, että PPP (Public-Private-Partnership) hankkeita oli käsitelty tarkastuslautakunnan raportissa asiantuntevasti. Hankkeiden todelliset kustannukset on saatava selkeämmin valtuuston tietoon ja käsittelyyn. Esimerkiksi TKK:n rakentamistalouden laboratorion elinkaaripalvelumallista olisi kiva saada lisätietoa. Tämä TKK:n malli vaikuttaa selkeästi paremmalta kuin elinkaariurakkamalli, jota Espoossa on jo kokeiltu. Tarkastuslautakunnalla on mielestäni PPP hankkeista hyviä esityksiä. Ei pidä heittäytyä yhden mallin varaan, vaan kunnalla on oltava myös omaa rakennustuotantoa.

Lapset, nuoret, vanhukset
Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnitti ihan oikein huomiota lasten ja nuorten varhaisen tuen merkitykseen sekä vanhusten palvelujen parantamistarpeeseen. Yhdyn tarkastuslautakunnan näkemyksiin tältä osin ja näihin asioihin palataan budjetissa.

Kirjastot
Haluan vielä puhua kirjastojen merkittävyydestä mm. ennaltaehkäisevässä työssä. Kirjastot ovat erittäin tärkeitä, varsinkin pienet, mutta myös suuret aluekirjastot. Lasten pahoinvointi voi osittain johtua liiallisesta TV-viihteen tarjonnasta ja väkivaltaisista peleistä. Kun lapset lukevat kirjoja, heidän oma mielikuvituksensa ja luovuutensa kehittyvät. Lapsia pitäisi saada enemmän mukaan kirjojen fantasiamaailmaan. Siitä saa henkistä voimavaraa, joka nykyään näyttää puuttuvan liian monelta. Tarvitsemme enemmän resursseja kirjastoille. Tämä tarkastuslautakunnan raportti on hyvä työkalu meille, kun rupeamme rakentamaan seuraavaa budjettia.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com