Puhe Uudenmaan maakuntavaltuustossa, aiheena Östersundomin maakuntakaava

Puheet • 12.06.2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Östersundomin alueella on merkittäviä luontoarvoja, jotka on tärkeä sovittaa yhteen rakentamissuunnitelmien kanssa. Siellä on Natura-alue, Sipoonkorven metsää, Kasabergetin, Salmenkallion ja Talosaaren arvokkaita alueita. On keskeistä turvata lintuvedet ja välttää kehrääjään, pyyhyn, silikaattikallioihin ja lehtoihin sekä Natura-alueen eheyteen kohdistuvat merkittävästi heikentävät vaikutukset. Vihreät ovat Östersundomin osalta puoltaneet luontoarvoja ja näemme myös toimivan joukkoliikennejärjestelmän olevan alueen rakentumisen edellytys.

Ympäristöviranomaiset ovat muistutuksissa huomauttaneet kaavan heikentävän merkittävästi Natura-arvoja. Periaatteellisella tasolla tämä tärkeä ennakkotapaus, mikäli hyväksyisimme Naturan vastaisen kaavan. Näin ollen teen seuraavan palautusesityksen:

"Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Uudenmaan ELY-keskuksen, Metsähallituksen ja muiden muistuttajien huomautukset koskien Salmenkallion-Talosaaren valkoisen alueen maankäyttöratkaisua otetaan huomioon siten, että Natura- ja muut luontoarvot turvataan."

********************

-Palautusesitys kaatui äänestyksessä luvuin 52-18 ja tein siksi toisessa puheenvuorossani seuraavan hylkäysesityksen: "Kaava hylätään, koska se ei riittävällä tavalla turvaa Natura- ja muita luontoarvoja alueella."

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com