Puhe hallituksen rakennepoliittisesta ohjelmasta

Puheet • 11.12.2013

Arvoisa puhemies,

Hallituksen rakennepaketti on iso kokonaisuus asioita, jotka parantavat kansantaloutta ja siten turvaavat hyvinvointipalveluja. Moni asia on vielä valmistelussa ja keskeistä on edistää työllisyyttä. Yksi paketin helmistä on työttömyysturvan 300 euron suojaosa, jonka turvin työttömän on helpompi ottaa vastaan lyhytkin työ.
Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista on määrätietoisesti jatkettava. Odotan paljon myös oppisopimusjärjestelmän uudistamiselta, jotta oppisopimuskoulutusta olisi yhä useammalle nuorelle.

Kolmanneksi haluan kiirehtiä eläkejärjestelmän uudistuksia, sillä päätöksiä tarvitaan kestävyysvajeen korjaamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on yksi tärkeimmistä. Hyvät julkiset terveyspalvelut on taattava, ja kannatan rahoituksen monikanavaisuuden purkua. Järjestelmän muutoksessa on olennaista yhdistää erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito sekä toisaalta terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Punaisen langan on oltava ennalta ehkäisevien palvelujen vahvistaminen. Hyvänä esimerkkinä ennaltaehkäisystä voi mainita lastensuojelun.

Lasten kannalta on onnellista elää omassa perheessä, joka voi hyvin. Vielä ennen 90-luvun lamavuosia perheille oli tarjolla auttavaa kotipalvelua, jota on enää kovin niukasti saatavilla. Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää apua kodinhoidossa ja lastenhoidossa, kun perhe on tilapäisesti uupunut. Varhainen tuki sisältää perheohjauksen, missä annetaan apua vanhemmuuteen tai esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmiin.

Espoossa on laskettu, että tehostetun perhetyön henkilöstön lisääminen 10 työntekijällä mahdollistaisi noin 60 uuden asiakasperheen ottamista tiiviin, tehostetun perhetyön piiriin.

Lastensuojelun Keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittivät lastensuojelun palvelupolkujen kustannuksia. Selvityksessä kaikki palvelupolut, joissa ongelmista selvittiin ehkäisevän työn palveluilla, maksoivat alle 12 000 euroa lasta kohden riippumatta siitä, oliko kyseessä pidempiaikainen prosessi tai lyhytaikainen tuki perheelle. Kun palvelupolut päättyivät kodin ulkopuolelle, kustannukset nousivat merkittävästi. 100 000 oli pieni raha tarkasteltaessa palvelupolkuja, joissa päädyttiin kodin ulkopuoliseen sijoitukseen. Selvitysten perusteella perhetyöhön satsaaminen on kannattavaa ja inhimillisesti oikein. Ehkäisevän työn vahvistaminen parantaa lapsen asemaa.

Arvoisa puhemies,

Rakennepaketin seurauksena vanhusten hoidon laitospaikkoja vähennetään. Terveyskeskusten vuodeosastoilla asumisesta onkin päästävä eroon, mutta tarvitsemme myös jatkossa ympärivuorokautisia hoivakoteja. Todella huonokuntoiset ja muistisairaat vanhukset tarvitsevat niitä.

Vanhuksen kannalta paras vaihtoehto on usein asua mahdollisimman pitkään kotona tai kotia vastaavissa olosuhteissa palvelutalossa. Tässä auttavat ikäihmisille suunnatut kotipalvelut, harrastukset, erityisesti lihaskuntoa vahvistava liikunta ja vanhuksille suunnatut palvelupisteet, vanhusneuvolat. On vahvistettava hoitoketjun alkupäätä, ennaltaehkäisyä ja perusterveydenhuoltoa. Ennen kuin laitoshoitoa vähennetään, on kotiin vietäviä palveluja lisättävä.

Omaishoidon merkittävä tukeminen on ratkaisu, joka välttämättä tarvitaan. Se on sekä edullinen että inhimillinen ratkaisu. Omaishoidon tukea tulee nostaa ja omaishoitajille on tarjottava tukipalveluja, jotta he paremmin jaksavat hoitaa läheistään.

Vanhukset tarvitsevat hyvän hoidon lisäksi luonnollisesti myös ulkoilua ja muuta virkistystä. Vanhusten yksinäisyyden ehkäisyyn ja muistisairaisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kuten myös kotihoidon työntekijöiden jaksamiseen ja työn sisältöön. Työntekijät tarvitsevat riittävästi aikaa vanhusta kohden.

Kunnan työntekijöiden kelpoisuusvaatimusten lieventäminen on mahdollisuus hyvälle vanhusten hoivalle, jossa tarvitaan paljon auttavia käsiä ja läsnäoloa, kuuntelua, ulkoilua ja lukemista.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen rakennepaketti on askel oikealle tielle, sillä emme halua jättää velkaa lasten maksettavaksi. Uudistukset on kuitenkin tehtävä niin, että ne ovat sosiaalisesti kestäviä ja oikeudenmukaisia.

 

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com