Puhe: Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta

Puheet • 24.06.2014

Arvoisa puhemies,

Vihreät päättivät jatkaa työtä hallituksessa ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta: Kolme isoa raidehanketta - Länsimetron jatko, Pisara-rata, Tampereen ratikka - sekä asuntorakentaminen parantavat työllisyyttä ja ympäristön tilaa. Vähävaraisia lapsiperheitä tuetaan verovähennyksellä. Itsensä työllistävien ja pienyrittäjien sosiaaliturvaa parannetaan. Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyyttä edistetään. Energia- ja ilmastopolitiikassa on hajautetun pientuotannon lisäämisen vuoro. Uusiutuva kotimainen energia parantaa työllisyyttä koko maassa, ja samalla päästöt alenevat.

On järkevää, että kaupunkien raidehankkeet yhdistetään asuntopolitiikkaan. Asuntojen hinnat ovat karanneet käsistä, ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle kaivataan enemmän sosiaalista ja kohtuuhintaista asunto- ja vuokra-asuntotuotantoa. Asialla on merkitystä sekä ihmisten hyvinvoinnille että metropolialueen kilpailukyvylle. On kuitenkin huolehdittava, että kun paikoin rakennetaan tiiviisti asemanseudut, arvokkaat viheralueet säästetään asukkaiden, eläinten ja kasvien keitaina. Pisara-rata on siitäkin erinomainen hanke, että se helpottaa valmistuessaan ruuhkia juna-asemalla ja näin junavuoroja voidaan lisätä kaikkialle Suomeen.

Päätös jatkaa Länsimetron rakentamista keskeytyksettä Matinkylästä Kivenlahteen on hyvä päätös. Rakentaminen mahdollistuu nyt, kun valtio sitoutuu maksamaan 30 prosenttia kustannuksista. Eduskunnassa tehty sinnikäs työ Länsimetron jatkon eteen kantaa nyt hedelmää. Asiantuntijat ovat pitäneet päätöstä taloutta elvyttävänä, sillä se tuo rakentajille töitä ja ihmisten liikkuminen helpottuu. Lisäksi rakentaminen kerralla valmiiksi on aina edullisempaa kuin pätkissä, puhumattakaan siitä, että hanke hyödyttää koko pääkaupunkiseutua, sen työmatkaliikennettä, asuntotuotantoa ja elinkeinoelämää yhdistäen koko pääkaupunkiseudun idästä länteen. Liikenteen päästöt aiheuttavat viidesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, ja metron positiiviset ilmastovaikutukset ovat kiistattomat.

Arvoisa puhemies,

Oppivelvollisuusiän pidennys vuodella on herättänyt keskustelua. Tavoite on ottaa jokainen nuori talteen, ettei ketään syrjäytettäisi tai jätettäisi. Vaikka se nyt maksaa, maksaa se itsensä myöhemmin takaisin, jos nuoria saadaan pelastettua syrjäytymiseltä. On silti keskusteltu siitä, onko kunnilla varaa kustantaa kaikille nuorille ensimmäisen vuoden oppimateriaaleja lukioissa ja ammattikouluissa. Voisimmeko määrittää oppivelvollisuusiän noston sellaiseksi, että jokaiselle nuorelle taataan pääsy ainakin kymppiluokalle, että autetaan niitä jatko-opintoihin, joilla on vaikeinta? Yksi lisävuosi koulussa saattaa pitkällä tähtäimellä maksaa itsensä takaisin. Vaikutusarvioiden pitää aina sisältää myös yhteiskunnallisten ja sosiaalisten vaikutusten selvittämisen.

Verotuksen lapsivähennys helpottaa vähävaraisten lapsiperheiden ahdinkoa. Tämä oli välttämätön kompensaatio lapsilisäleikkaukselle. Toimeentulotukea saavien perheiden määrä on kasvanut huolestuttavasti, joten on entistäkin enemmän otettava käyttöön lapsiperheköyhyyttä vähentäviä toimia. Näihin kuuluu muun muassa osa-aikatyön edistäminen ja ennalta ehkäisevien kotipalvelujen laaja tarjonta perheille, jotka ovat vaarassa ajautua arjen kriiseihin. Aina eivät omat voimat riitä, ja yhteiskunnassa on oltava turvaverkko kaikkein heikompiosaisille.

On tärkeää, että koulutukseen tehdään panostuksia. Yliopistot saavat perusrahoitukseensa budjettiriihessä sovittavan lisämäärärahan, jolla autetaan perustutkimusta ja opetuksen järjestämistä. Vihreät ovat korostaneet, ettei peruskouluista voi enää säästää. Nyt sovittiin, että peruskoulujen rahoitusta arvioidaan budjettiriihessä uudestaan oppimiserojen kaventamiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi.

Arvoisa puhemies,

Uusi hallitusohjelma tuli täsmätoimineen tarpeeseen. Talousasiantuntijat ovat vahvistaneet kasvupaketin elvyttävän vaikutuksen. Tässä suhdannetilanteessa on myös perusteltua, ettei pieni- ja keskituloisten eläkeläisten ja palkansaajien verotus ensi vuonna kiristy. Mutta maamme talouden ongelmat ja kestävyysvaje ovat syvemmällä kuin mihin elvytys riittää. Näin ollen rakenteellisten uudistusten vieminen tuumasta toimeen on välttämätöntä. Tässä on uuden hallituksen suuri työsarka ja haaste.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com