Puhe valtuuston budjettikäsittelyssä

Puheet • 03.12.2007

Arvoisa puheenjohtaja,

Ensi vuoden budjettia voidaan perustellusti pitää lasten ja nuorten budjettina, liikunnan budjettina ja ennaltaehkäisyn budjettina. Suunta on oikea, sillä juuri näistä asioista on säästetty lamavuosista saakka. Nyt tuo säästö kostautuu ja näkyy lasten ja nuorten pahoinvointina. On hyvä, että budjettineuvotteluissa lisättiin rahaa ennaltaehkäisevän työn tukemiseen, painopisteenä kodin olosuhteiden tukeminen, psykiatriset palvelut, perheneuvolat, lastensuojelu ja oppilashuolto. Myös yleisopetuksen tuntikehyksen korotus kahdella prosentilla syksystä 2008 alkaen on todella tarpeen. Olen ilahtunut lukuisista hyvistä hankkeista, mitä lasten ja nuorten puolesta tehdään. Tällainen on esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapolku, joka antaa lapsille liikunnan riemua, kulttuurin rientoja ja lisäksi vahvistaa omaa kotiseutuidentiteettiä. Toivoisin myös, että kaupunki tukee vähävaraisten lasten liikuntaharrastuksia vapaa-ajalla ja tämä otettaisiin huomioon erityisesti toimeentulotuen asiakkaiden kohdalla.

Etsivä nuorisotyö on äärimmäisen tärkeää hukassa olevien nuorten löytämiseksi. On hyvä, että nuorisotyötä tekevien monien eri tahojen, kuten sosiaalitoimen ja koulujen toiminnan koordinointiin saadaan lisäresursseja.

Omaishoitajien arjen helpottaminen on oltava yksi prioriteeteistamme, sillä tällä alueella on havaittu selkeitä puutteita. Omaishoitajat tekevät arvokasta ja raskasta työtä päivin öin. On selvää, että jokainen tarvitsee lomaa joskus, myös läheistään hoitava omaishoitaja. Pidän erittäin tärkeänä neuvotteluissa sovittua seikkaa, että selvitämme niiden järjestelyjen kustannukset, joilla omaishoitajille taataan lakisääteiset vapaat. Selvityksen perusteella tehdään tarvittavat lisäykset budjettiin.

Erityisen tärkeää on, että Espoossa on hyvät edellytykset harrastaa monipuolista liikuntaa. Yksi kiirehdittävä hanke on Leppävaaran maauimalan rakentaminen, jonka suunnittelu alkaa ensi vuonna. Niinikään Tapiolan bussiterminaalin perusparantaminen on hyvä aloittaa jo ensi vuonna ja kiitänkin budjettineuvottelijoita näiden hankkeiden aikaistamisesta.

Arvoisa puheenjohtaja, vielä muutama sana ympäristön tilasta. Juuri tällä viikolla alkavat Balin ilmastoneuvottelut, jotka ovat kiistatta erittäin merkitykselliset ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Siihen nähden Espoossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota ilmastokysymyksiin ja luontoarvoihin. On erittäin tärkeää, että teemme haasteellista ilmastopolitiikkaa noudattaen YTV:n ilmastostrategiaa, tulemme panostamaan kevyeen liikenteeseen ja joukkoliikenteeseen, energian säästöön ja kierrätykseen. Nyt nämä asiat eivät näy riittävästi budjetissa, toisaalta neuvotteluissa saatiin toki parannuksiakin, kuten Energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen –energiansäästön kriteeriksi. Lisäksi kierrätyskeskukselle on löydettävä pysyvä tilaratkaisu, kuten budjettineuvottelijat sopivat. Odotan paljon tulevalta vuodelta, jolloin ilmastopoliittiset painotukset on otettava käytäntöön Espoossakin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ilmastopoliittinen ohjelma tavoitteineen tulee tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com