Puhe valtuustossa, aiheena Espoon kaupunkiradan jatkeen rahoitussopimus

Puheet • 12.06.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuutetut

Espoon kaupunkiradan jatkeen toteuttamista koskevan sopimuksen muutoksen taustalla on maailman kriisitilanteiden, COVID ja Ukrainan sota, aiheuttama riski hankkeen rahoituksen riittävyyteen, ja sen vuoksi aiheutunut lisärahoitustarve. Kustannusten nousu on valitettavaa, mutta kannatan sopimuksen muutoksen hyväksymistä. Siinä Espoon rahoitusosuus olisi 40,9 %, enintään kuitenkin 142,8 milj. euroa. On keskeistä, että valtio osallistuu tämän tärkeän hankkeen rahoitukseen. Valtion rahoitusosuus Espoon kaupunkiradan toteuttamiskustannuksista olisi 51,2 %.

Espoon kaupunkiradan jatke on ollut pitkään HSL:n toteutusta odottavien hankkeiden kärkijoukossa. Lähijunaliikenne vähentää ilmastopäästöjä. Lisäksi se tuo maankäytölle ja asumiselle ekologisia mahdollisuuksia. Kaavoitus edistää paikallistaloutta. Espoon kaupunkiradan jatke toisi lisäraiteen Leppävaarasta Kauklahteen. Espoon Keskuksen asukkaiden junavuoroja voitaisiin tällöin tihentää. Lisäksi radan varrelle Keraan suunnitellaan asuntoja 14 000 asukkaalle. Kävelyyn ja pyöräilyyn painottuvalle alueelle tulisi myös koulu, päiväkoti ja liiketiloja.

Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuksessa tavoitteena on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen Turuntien suunnalla. Lähiliikenteessä voidaan saavuttaa lähes metromainen palvelutaso lisäämällä junavuoroja ja parantamalla liityntäliikenneyhteyksiä. Hankkeen ansiosta voitaisiin lisätä ja nopeuttaa myös junien kaukoliikennettä. Espoon kaupunkiradan jatkeen toteuttaminen tulisi käynnistää mahdollisimman pian.

Liikenteen päästöt ovat vastuussa noin viidesosasta Suomen kasvihuonepäästöjä. Joukkoliikenteen infrastruktuurin rakentamista ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä on tuettava, olipa kyse sitten pääkaupunkiseudun raidehankkeista, maaseudun joukkoliikenteestä tai perusradanpidosta. Haluan lopuksi lähettää kaupunkiseudun ja HSL:n päättäjille terveiset, että lippujen hintoja tulisi alentaa, jotta saamme houkuteltua lisää matkustajia joukkoliikenteen kyytiin. Myös Espoon kaupungin halkova vyöhykeraja on joukkoliikenteen käyttäjille ongelmallinen ja toivon tähänkin muutosta.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com