Puhe valtuustossa aloitteestani aurinkoenergian edistämiseksi

Puheet • 21.06.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Käsittelyssä on valtuustoaloite aurinkoenergian edistämiseksi. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää vähäpäästöisiä energiaratkaisuja. Aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa sähköä ja aurinkokeräimillä lämmittää vettä. Aurinkoenergian kulutus ja kysyntä kasvavat maailmalla nopeasti.

Myös kaupungit voivat edistää hyvää kehitystä. Helsingissä lupaprosessi on helpompi kuin muualla, uutisoi Tekniikka ja talous -lehti syyskuussa 2020, kun aurinkopaneelit asennettiin Oopperatalon katolle. Helsingin kaupunki näyttää suuntaa kevyemmissä lupamenettelyissä. On tärkeää, että myös Espoossa kaiken mittaluokan aurinkoenergiahankkeet etenevät joutuisasti.

Toukokuun 2017 alusta voimaan tullut lakimuutos helpotti merkittävästi aurinkopaneelien ja -keräimien asennusta. Nyt niiden asentaminen ei lähtökohtaisesti tarvitse toimenpide- eikä rakennuslupaa. Lain mukaan toimenpidelupa tarvittaisiin silloin, kun kyse on kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentamisesta tai rakentamisesta. Espoolaisille asukkaille on tärkeää olla tarjolla monipuolista neuvontaa aurinkoenergiakysymyksissä.

Aurinkoenergian edistäminen on tärkeää myös kaupungin omassa rakentamisessa sekä rakennuttamisessa. On keskeistä, että asetetaan kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet aurinkoenergian edistämiseksi kunnan rakentamisessa.

Tässä valtuustoaloitteessa esitettiin:

että asetetaan kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet aurinkoenergian edistämiseksi kaupungin rakennushankkeissa,

että varmistetaan, että lupaprosessit ovat mahdollisimman kevyet aurinkoenergian edistämiseksi Espoossa

ja että asukkaille on tarjolla monipuolista neuvontaa aurinkoenergiakysymyksissä

 

Vastauksessa aloitteeseen on todettu, että Espoon ilmasto-ohjelmassa on tavoite, että 10 % uudisrakennuksen sähkönkulutuksesta tuotetaan kohteessa tuotetulla uusiutuvalla energialla.

Aurinkosähköjärjestelmien hintataso on laskenut merkittävästi energiatehokkuussopimusten aikana ja nykyisin aurinkosähköjärjestelmät ovat rakennushankkeissa oleellinen osa paikalla tuotettua uusiutuvaa energiaa koskevaa energiatarkastelua.

Vastauksen liitteenä on luettelo aurinkoenergiaratkaisujen nykytilanteesta keväällä 2021 kaupungin kiinteistöissä. Käytännössä järjestelmiä on asennettu pääosin koulurakennuksien katoille.

Rakennusvalvonnassa valmistellaan Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksan muutosta koskien tarkastus- ja valvontatehtävien sekä muiden viranomaistehtävien maksuperusteita. Rakennusvalvonta esittää taksamuutoksessa lupamaksuun alennuksia, mikäli esim. korjausrakentamisen yhteydessä kiinteistöön rakennetaan merkittävässä määrin paikallista uusiutuvaa energiaa tuottavia järjestelmiä. Tämä on tervetullut muutos!

Aloitevastauksesta ilmenee, että kaupungin tavoitteet ja tahtotila aurinkoenergian edistämiseksi ovat hyviä. Toisaalta ilmasto-ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta ei ole tarkempaa tietoa. Työtä onkin syytä vauhdittaa tästä eteenpäin.

 

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com