Puhe valtuustossa Espoon teatterin hankesuunnitelmasta

Puheet • 21.11.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kauan odotetun teatteritalon hankesuunnitelma on toteutumassa Kulttuurikeskuksen viereen. Tapiola on ainutlaatuinen puutarhakaupunki, joten toivon kaupunkikuvallisesti onnistunutta teatterirakennusta ja paljon istutuksia teatterin ympäristöön. Kansainvälisesti tunnettu Tapiolan puutarhakaupunki on yksi Museoviraston arvokkaiksi määrittämistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä, joita koskevat valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet. Se on myös yksi ympäristöministeriön määrittämistä Suomen kansallismaisemista. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) koskevassa valtioneuvoston päätöksessä vuodelta 2009 korostetaan, että Tapiolan yhteisen keskustan muodostavat keskusaltaan ympärille sijoittuneet kirkko, koulu ja uimahalli sekä hotelli ja uudempi tyylikäs kulttuurikeskus.

Tapiolan kulttuurikeskittymä on siten saamassa uuden arvokkaan lisän. Pidän kuitenkin valitettavana, että samalla Silkkiniityn suunnalta tuleva kevyen liikenteen reitti Tapiolaan olisi menossa tukkoon. Näen kuitenkin, että tällä hankesuunnitelmalla on mahdollista mennä eteenpäin, koska teatteritaloa on kauan odotettu. Hankesuunnitelmaa voi mielestäni myöhemmin päivittää, jotta kulkureitti säilyy. Samalla hankkeen kustannuksia voisi alentaa, millä olisi merkitystä kaupungin taloushaasteiden paineissa. Kulttuuriraitin katkaiseminen olisi myös vastoin esteettömyysperiaatetta. Kannatankin Jouni Särkijärven lisäysesitystä, että uudisrakennus suunnitellaan itsenäisesti toimivaksi kokonaisuudeksi ja että sitä voidaan vuokrata ulkopuoliseen käyttöön. Lisäksi kannatan valtuutettu Mykkäsen toivomusta kevyen liikenteen raittien sujuvuudesta.

Vielä lopuksi muutama sana teatterista kulttuuripalveluna. Espoon tasoisessa kaupungissa on hyvä olla oma teatteri, joka tarjoaa sykähdyttäviä elämyksiä. Toivon, että se olisi koko kansan teatteri, joka houkuttelisi myös uusia katsojia. Itse hurmaannuin Espoon teatterista vuonna 2010 Juha Jokelan kuuluisan Esitystalous -näytelmän myötä. Esitystalous 2 jäi myös mieleen hulvattoman hauskana poliittisena parodiana Espoosta. Teatterin lavalla on nähty huikeita näyttelijäsuorituksia, kuten Syyssonaatissa ja Sanaton rakkaus -näytelmissä. Toivoisin teatteriin jatkossakin näytelmiä, jotka puhuttelevat ja koskettavat laajaa yleisöä.

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com