Puhe valtuustossa Keran kaavasta

Puheet • 13.09.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yksi tärkeä ilmastokysymys on asuminen ja liikkuminen, joihin vaikutetaan kaavoituksella. Keran sijainti radan kyljessä ja aseman vieressä on erinomainen ilmastoystävällisen asumisen edistämiseksi. Toivon, että alueelle saataisiin mahdollisimman paljon kohtuuhintaisia asuntoja, joihin useammilla on varaa muuttaa. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämisellä on positiivisia vaikutuksia myös työvoiman saatavuuteen.

Kerassa on paljon mahdollisuuksia tehdä alueesta hyvä ja ekologinen uusi asumisen ympäristö. Puistoalueiden jatkosuunnittelussa tulee kuulla lähialueen asukkaita. On tärkeää, että puistojen viihtyvyyteen ja vehreyteen panostetaan.

Keran kaavoitus oli jo loppuvaiheilla, kun pääsin vaikuttamaan siihen tuoreena kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä. Lautakunta hyväksyi käsittelyssään esitykseni yksimielisesti.

Lautakunta päätti, että Keran

“jatkosuunnittelun ja maankäyttösopimusten tueksi laaditaan muistio, johon sisällytetään seuraavia elementtejä:

-          alueen brändäys uusien ratkaisujen kokeilualueena ja esimerkkinä tulevaisuuden yhdyskunnasta

-          kiertotalouden digitaalisen kaupunkialustan kehittäminen ja sopiminen yhteistyökumppanien kanssa

-          uusimpien energiateknologisten ratkaisujen soveltaminen alueella

-          alueen datamallintaminen ja seuranta"

Keran alue on nyt viehättävässä ja tärkeässä käytössä: on kaupunkitaidetta, kaupunkiviljelyä ja Keran halleissa monipuolista harrastustoimintaa. Innostava Elinvoimainen Espoo ohjausryhmän päätöksillä tuimme Kera-kollektiivin tuottamaa taidetta. Taide, kirpparit ja muu asukastoiminta on tuonut alueen tutuksi ja rakastetuksi useammalle.

Väliaikainen toiminta rakentaa Keran tarinaa ja sen toiminnan soisin jatkuvan tavalla tai toisella. Historian kerrosten säilyttämisellä on myös tärkeä arvo elävässä kaupungissa. Kun alue toteutetaan, jotain muistumia toivoisin säilytettävän eri kausilta. Helsingissäkin säilytettiin pieni pala makasiineja. Toivottavasti radan vieressä olevalle upealle Keran öljypallolle löytyy uusi sijoituspaikka.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com