Puhe valtuustossa lapsista, nuorista ja koulusta lisäbudjetin käsittelyssä

Puheet • 07.06.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Lapset ja nuoret elävät hyvin poikkeuksellisia korona-sukupolven kokemuksia. Etäkoulu on lisännyt oppimisvajetta, jossa on vielä pitkään umpeen kuromista. Monet lapset ja nuoret ovat kärsineet siitä, etteivät luokkatoverit ole vierellä vertaistukena tai aikuinen lähellä kannustamassa ja opastamassa. Esimerkiksi matematiikkaa on todella vaikeaa opiskella etänä. Erityisen suuri huoli on niistä oppilaista, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai tehostettua tukea oppimiseen. Moni kaipaa rauhallista opiskelutahtia pienessä ryhmässä, jossa opettajalla on aikaa lapsille, joilla on oppimisen haasteita. Tarvitaan resursseja pienryhmäopetukseen, mutta myös resurssiopettajia luokkiin samanaikaisopetukseen. Lapsemme ja nuoremme tarvitsevat nyt aikuisten tukea ja välittämistä. Yhteisöllisyyden lisääminen on myös keskeistä ja nuorisotyön on tärkeää jalkautua kouluille. Opettajat kokevat usein riittämättömyyden tunnetta, kun jokaisen lapsen kohdalla pitäisi pysähtyä pitemmäksi aikaa kuuntelemaan ja juttelemaan. Siksi on niin tärkeää, että tänään päätämme lisäresursseista opetukseen.

Tänään valtuusto päättää, että koronaepidemian poikkeusolojen lapsille ja nuorille aiheuttamaan oppimisen ja oppilashuollon sekä hyvinvointivajeen tarpeeseen lisätään tukea valtion korona-avustuksilla ja toimintoja uudelleen kohdentamalla vuonna 2021. Suuruusluokaltaan lisätarve on vähintään 3 miljoonaa euroa. Kiitos opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle, että teitte hyvän yksimielisen pohjatyön. Lisäksi iltapäivähoitoa tarjotaan myös toisluokkalaisille syksyllä 2021, mikä on tärkeä ja odotettu päätös. Ennaltaehkäisevään tukeen ja palveluihin panostaminen maksaa vielä itsensä takaisin.

Haluan vielä lopuksi nostaa tarpeen lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen. Akuuttiin hätään on oltava apua tarjolla. Mieli ry:n tuoreen kyselytutkimuksen mukaan useampi kuin joka kolmas kokee hyvinvointia heikentävää kuormitusta elämässään. Eniten suomalaisia kuormittavat korona ja siihen liittyvät rajoitukset.

Jo ennen koronakriisiä noin joka viides lapsi ja nuori on kärsinyt jonkin asteisista mielenterveysongelmista. Erityisen tärkeää on, että ongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Pitkään jatkunut etäkoulu varsinkin toisella asteella on lisännyt nuorten henkistä pahoinvointia.

On tärkeää, että vahvistetaan olemassa olevia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, kuten Nuorisopoliklinikka Nupolin toimintaa ja kouluterveydenhoitoa. Lisäksi tarvitaan uusia auttavia matalan kynnyksen tukipalveluja kaiken ikäisille. Apua on saatava mahdollisimman nopeasti, kun ihmisellä on hätä.

 

 

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com