Puhe valtuustossa nuorisotila-aloitteen käsittelyssä

Puheet • 19.05.2008

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Nuorisolautakunta on käsitellyt asiaa hyvin, on selvästi osoitettu alueita, joista nuorisotilat puuttuvat. Oikeastaan tämä on mitä suuremmassa määrin budjettiasia, johon pitää tänä vuonna satsata enemmän kuin aikaisempina vuosina, sekä nuorisotiloihin että työntekijöihin.

Vastauksessa on paljon hyvää tahtoa, mikä on tietysti hyvä. Se ei kuitenkaan itsessään ihan riitä, esim. sivulla 29 todetaan, että ”Nuorisotoimi jatkaa sopivien tilojen etsintää” Kuulemma kuitenkin esimerkiksi Kilon suhteen on tiloja haettu jo 20 vuotta, joten pitäisi niiden jo löytyä.

Nuorisotoimen tilojen puutteeseen löytyy ihan laskennalliset perusteet. Nuorisotoimen Lasse Talasmaalta saatujen tietojen mukaan: rakennustietokeskuksen RT-kortin (suositukset, hyvä rakennustapa) mukaan nuorisotiloja pitäisi olla suunnilleen 0,15 m2/as.

Espoon väkilukuun mitoitettuna se tekee 35 000 m2 nuorisotilaa, jota meillä on Espoossa tällä hetkellä vain 8400 m2.

Aloitteessa on kerrottu, että Helsinki panostaa nuorisotyöhön 2,5 kertaa sen mitä Espoo, minkä tuloksen saa vertailemalla kaupunkien budjetteja.

Meillä nuorisotoimen budjetti on n. 5 M€, Helsingissä 25 M€. Resursointi Helsingissä on siten 2,5 kertainen per nuori ja nuorisotiloja on myös moninkertainen määrä.

Tässä aloitteessa nostetaan esiin myös ajatus yhteistilamahdollisuuksien käytöstä, sitä voisi muutenkin hyödyntää jatkossa palveluiden tarjonnassa. Vantaalla jouduttiin laman jälkeen etsimään edullisia ratkaisuja ja siellä syntyi monen palvelun monitoimitalo -malli, jota käytetään vieläkin. Esimerkiksi Vantaan Kartanonkoskella löytyy Nappula, jossa on päiväkoti, kirjasto, musiikkitiloja ja monia muita tiloja.

Vaikka täällä Espoossa ollaan aika monessa asiassa edelläkävijöitä, niin on meilläkin opittavaa muiden hyvistä sovelluksista.

Aloitteessa ja vastauksessa ilmenee puute nuorisotiloista, vaan ei kaikkia ratkaisuja, niin hätäkeinona voisi hyödyntää siirtokelpoisia tiloja, paviljonkeja, kuten päivähoidon ja koulutilojen suhteen on tehty. Esitän siksi toivomuksen, jossa on huomioitu sekä tämä asia että kaavoituksen merkitys.

TOIVOMUSPONSI:

Valtuusto toivoo, että uusien alueiden kaavoituksessa varmistetaan riittävä tilavaraus nuorisotoimen tiloille. Niille alueille, joilla nyt ei ole nuorisotilaa, selvitetään siirtokelpoisten tilojen hyödyntämismahdollisuuksia, jotta puuttuvat nuorisotilat saataisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Kokoomus vastusti toivomusta, joten se hyväksyttiin äänestyksen jälkeen: 28 puolesta, 21 vastaan ja 18 ollessa poissa.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com