Puoluekokouspuhe, Hämeenlinna

Puheet • 27.05.2006

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät vihreät.

Nyt käsissämme oleva periaateohjelma on hieno ja hyvä kokonaisuus. Se on parantunut selvästi luonnosversiosta. Pidin siitä että, ympäristöä on nostettu vahvemmin esiin ja Itämeren suojelu on otettu mukaan. Niinikään työllisyyttä ja tärkeää perustuloa on enemmän. Ohjelmassa on esitetty ansiokkaasti mm. ekologisen yrittäjyyden edistäminen. Haluan kuitenkin puhua tärkeästä asiasta: nuorisolle, syrjäytyneille ja pitkäaikaistyöttömille on oltava tarjolla työtä. Se ei mielestäni riittävän hyvin näy muuten niin erinomaisessa ohjelmassa.

Suomessa ei ole selvitty kaikista 90-luvun laman vaikutuksista, massatyöttömyys on jäänyt. Pitkäaikaistyöttömiä on liikaa, nuoria turhautuneita pätkätyöläisiä on liikaa. Olemme nähneet vappuna leimahtaneen hätähuudon. Pitkäaikaistyöttömien hätähuuto on jo vaiennut, mutta heitäkin on autettava. Köyhyyskuilu on niin hirvittävän syvä. Ei auta, että kaikista pidetään huolta ja että kaikille tarjotaan toimeentulo. Ei auta, että sanomme, ettei työttömiä karsinoida ja että heillä on ihmisarvo. Pitää myös ymmärtää se tilanne, missä he ovat. Nuoriso valmistuu epävarmaan työelämään vailla varmuutta työpaikasta. Tarjolla on pätkätöitä, määräaikaisuuksia ja suuri osa ei saa työpaikkaa ollenkaan. Työttömyys on kipeä ongelma, henkilökohtainen tragedia.

Ohjelma on pitkälti suunnattu niille, joilla on jo töitä: korostetaan mahdollisuutta lyhentää työaikaa ja vaihtaa työtä. Se on hienoa ja sen pitäisi olla mahdollisuus myös niille, joilla ei ole työtä. Ne, joilla on töitä on niitä ennestään liikaa. tarvitaan uudenlaista työnjakoa. Tämä kaikki on ohjelmassa ikään kuin rivien välissä. Mielestäni meidän tulee tavoittaa myös hätää kärsivät työttömät ja tarjota ymmärryksen ja huolehtimisen lisäksi ponnisteluja työllisyyden parantamiseksi.

Lisäys lukuun otsikolla: Reilussa yhteiskunnassa on hyvä arki. (käsitellään mm. koulutus, sivistys, terveyspolitiikka, kulttuuri) Uusi kappale riville 281:

”Ollakseen onnellinen, ihmisen on tunnettava olevansa täysivaltainen yhteisön jäsen. Usein näin ei ole. Pitkäaikaistyötön tai pätkätyöläinen toivoo hartaasti työtä. Siksi valtion ja kuntien on edistettävä tehokkaasti nuorison ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. Ne, joilla on töitä, on niitä liikaakin. Tarvitaan uutta työnjakoa ja innovatiivista työllistämispolitiikkaa.”

Toinen asia, jonka haluaisin lisätä ohjelmaan, on lisäaineet. Niitä pakkosyötetään meille kaikille: työpaikkaruokaloissa ja kouluissa lapsille. Keittiöitä liikelaitostetaan ja muutetaan keskuskeittiöiksi. Tämä tapahtuu valitettavasti ruoan laadun kustannuksella. Tutkimusten mukaan laitoskeittiön keskittäminen huononsi ruoan laatua Tampereella. Ravinnon lisäaineet ovat iso tärkeä kysymys. Kun liityimme EU:hun, niiden käyttörajoitukset alenivat. Arominvahventeiden, väri- ja makuaineiden tiedetään aiheuttavan allergiaa, levottomuutta ja oppimishäiriöitä. Mielestäni on ihan perusteltua siksi nostaa tämä asia kemikaalisoitumisen rinnalle: Lisäys riville 577: Myös ravinnosta saatavaa lisäainekuormaa pitää rajoittaa.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com