Suullisen kyselytunnin asia, Metsähallituksen organisaatiouudistuksesta

Puheet • 08.10.2009

Arvoisa puhemies,

Metsähallitukselle kuuluu kolmannes Suomen maa-alasta mukaan lukien kansallispuistot, suojelu- ja retkeilyalueet sekä yleiset vesialueet. Kyse on arvokkaasta kansallisomaisuudesta, jonka kohtalo ratkaistaan organisaatiomuutoksessa. Valtaosa suomalaisista kannattaa kyselyn mukaan virastoa valtion maiden haltijana ja käytön ohjaajana sekä pitää luonnonsuojelua tärkeimpänä huomioitavana seikkana organisaatiouudistuksessa. Kyseessä on suuri muutos nykytilaan. Olisi ollut perusteltua, että valmistelu olisi tapahtunut parlamentaarisessa komiteassa, jossa mukana olisivat myös luonnonsuojelijat, retkeilyjärjestöt ja saamelaiset. Kun näin ei ole, kysynkin vastaavalta ministeriltä: Kuinka valmistelussa turvataan asianosaisten, kuten kansalaisjärjestöjen, kuuleminen ennen poliittista päätöksentekoa?

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com