Suullisen kyselytunnin kysymys: Arktisen öljynporauksen riskit

Puheet • 27.11.2014

Arvoisa puhemies!

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on linjannut, että 80 prosenttia fossiilisista polttoainevaroista on jätettävä maahan, jotta maailma ei lämpene yli 2 asteen. Siispä vaikeasti hyödynnettävällä, herkällä Arktiksella olevat fossiilivarat on jätettävä maahan.
Ministeri Paatero, olette kuitenkin linjannut, että Arctian jäänmurtajia voi käyttää arktisen öljynporauksen tukena. Tämä on ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Murtajilla on Suomessa tärkeä tehtävä pitää meriväylät auki muun muassa vientiteollisuudelle, mutta ei ole järkeä viedä Suomen valtiota ja sen kokonaan omistamaa yritystä ympäristön kannalta riskialttiisiin tehtäviin herkille arktisille alueille. Entäs jos sattuu vahinko ja vahingon kärsijät lähtisivät etsimään korvauksia öljyvahingoista? Onko tähän varauduttu?

Jatkokysymys:

Arvoisa puhemies!

Suomi voi olla aloitteellinen Arktiksen suojelussa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa sen sijaan, että menemme mukaan kilpajuoksuun alueen hyödyntämisestä. Hallituksen tiistainen selonteko "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous" korosti kiertotaloutta ja sitä, että päästäisiin eroon fossiilisista.
Kysynkin vastaavalta ministeriltä: onko Suomi ollut aloitteellinen siinä, että kansainvälisesti yhdessä sovitaan herkistä Arktiksen alueista ja niiden suojelusta?

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com