Tilaajan ja tuottajan roolien selkeytys, asia 16

Puheet • 18.12.2006

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tilaajan- ja tuottajan roolin selkeyttämisen eteen on tehty paljon työtä Konsernijaostossa. Olen itsekin sitä mieltä, että on hyvä, että pelisäännöt on kirjattu ylös. Tosin tässä päätöksessä piilee muutakin, tässä ei vain päätetä pelisäännöistä, vaan nyt on kysymys isoista asioista, joilla on kauaskantoisia seurauksia.

Espoon sähkön liikelaitostaminen, myynti saksalaiselle Eonille ja siitä seurannut Fortum-farssi ei ole opettanut vielä tarpeeksi. Kaupunki myi näennäisen tuottavasti omaisuuttaan, muttei saa enää tuottavan yrityksen osinkotuloja, eikä kuntalaisten maksamaan sähkön, kantaverkon ja kaukolämmön hintaan voi vaikuttaa mitenkään.

Kuitenkin tässä meille esitetään uusien liikelaitosten perustamista. Itse otsake on hämäävä: "TILAAJAN JA TUOTTAJAN ROOLIEN SELKEYTYS", sillä klemmin 9 mukaan todellisuudessa päätetään ruokapalvelukeskuksen, kiinteistöjen, infran ja liikunta-alueiden huoltotehtävien sekä kiinteistönhallinnon tilaaja- ja omistajatehtävien liikelaitostamisesta. Päätöksen mukaan ko. liikelaitokset aloittavat toimintansa vuoden 2008 alussa. Näin suurta asiaa ei voi yhdessä klemmissä päättää kuin ohimennen!

Toisaalta osa näistä liikelaitoksista sisältyy Espoo-strategiaan, sillä sinne on kirjattu vaatimus, että TUTU-hankkeiden kehittämisohjelma toteutetaan. Tässä kehittämisohjelmassa on mukana ruokapalvelun ja kiinteistöhallinnon liikelaitostamiset. Eli tosiasiassa ne on jo päätetty edellisellä valtuustokaudella. Tänään on päätettävissä niiden valmistelun aloittaminen. Tämä on viimeinen hetki, jolloin valtuustolla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan.

Esityslistan asiat 16, 17 ja 18 ajavat vahvasti ketjua: liikelaitos, yhtiöittäminen, pörssiin ja myyntiin.

On arveluttava kehitys, että monopolituotantolaitoksia liikelaitostetaan. Esimerkiksi infra: lumen auraus, hiekotus, päällystystyöt. Keneen kuntalainen voi ottaa yhteyttä, jos kunnossapito on järjestetty huonosti? Esimerkiksi Espoon Veden toiminnasta ei voi jättää kuntalaisvalitusta. Liikelaitoksella voi olla vaikka ulkoistettu puhelinpalvelin Tsekissä. Valtuutettu Maurialan puheenvuoro työntekijöiden puolesta oli erittäin hyvä, samoja huolenaiheita on minullakin.

Entä ruokapalvelut?
Sekä Espoossa että Helsingissä on huonoja kokemuksia:
-VAMMAISKULJETUKSET: vammaiset ovat joutuneet odottelemaan myöhästeleviä kuljetuksia ja tilaus on tehtävä monta päivää aikaisemmin.
-VANHUSTEN RUOKAPALVELUT: vanhuksille on toimitettu kylmää, huonolaatuista ruokaa.

Ruoka on perustarve, jossa tärkeää on laatu, tuoreus, lisäaineettomuus, kuinka niiden käy? Entä ruokapalvelutyöntekijät, teknisen toimen huoltohenkilöstö, kuinka heidän käy?

Lisäksi valmistelu esitetään tehtäväksi niin vauhdikkaasti, että aikataulu on mahdoton: kaikki 3 liikelaitosta pystytetään vuoden kuluessa. Se olisi erittäin raskas prosessi usealle sadalle em. yksiköiden työntekijälle. Miksi pidetään varmana, että liikeyritys tuottaisi palvelut laadukkaammin ja tehokkaammin? Tämä aiheuttaa kunnan palveluksessa oleville työntekijöille epävarmuutta.

Liikelaitostaminen vähentää valtuuston päättämisvaltaa, sillä kun asia 17 ”ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKAN TARKISTAMINEN” on hyväksytty, voi valtuusto päättää vain linjauksista.

Nykyisen järjestelmän idea on siinä, että päättäjien luottamus testataan 4 vuoden välein. Virkamiesjohdolla, jonka valtaa päätöksillä asioissa 16-18 lisätään, ei ole tätä 4 vuoden välein tapahtuvaa testiä. Totta puhuen, he voivat päättää ihan mitä vain.

Päätösten 16-18 jälkeen:
Ohjaus ja valvonta kuuluisi kaupunginhallitukselle (ja sen konsernijaostoille), valmistelu tapahtuisi hallintokeskuksessa ja toimialoilla.

Tätä perustellaan mm. tehokkuudella, todellisuudessa muutaman harvan virkamiehen valta kasvaa ja valtuusto vain linjaa. Valtuustosta ollaan tekemässä oikeaa linjapysäkkiä. Haluammeko toimia kumileimasimina?

Entä kuntalainen?

Minne hän valittaisi esim. huonosta ruuasta, ympäristön hoidosta ja katujen kunnosta? Kunta ei enää vastaisi palvelun laadusta, sillä kuntalalaisvalitusta ei voisi jättää liikelaitoksen toiminnasta.

Läpinäkyvyys muka paranee, en usko. Tosiasiassa valtuuston valtaa kavennetaan, demokratiaa poljetaan. Esityslistat sisältävät vain epätosia korulauseita.

Listatekstissä sanotaan: ”Valtuuston asema sekä koko kuntakonsernia että omia liikelaitoksia ohjaavana ylimpänä päätöksentekijänä vahvistuu ja selkeytyy.”

TOISAALTA TOTUUS ON, ETTÄ NÄIDEN PÄÄTÖSTEN JÄLKEEN VALTUUSTO PÄÄTTÄÄ VAIN LINJAUKSISTA JA TUOTTOPROSENTISTA.

Budjettikirjasta ei paljon heru tietoja Espoon Veden toiminnasta, lähinnä nuo yllä mainitut.

Nyt ei pidä hosua, on käytettävä harkintaa. MONOPOLILIIKELAITOKSIA EI PIDÄ PERUSTAA.

Lopuksi vielä kiteytän sanomani:

1. Asia tuodaan käsittelyyn aivan liian hämäävin perusteluin.
2. Tässä on liian suuri kiire, aikataulu ihan mahdoton (tarkoituksenmukaista).
3. Edelliset kokemukset Espoon Sähkön liikelaitostamisesta eivät ole rohkaisevia.

Kohdassa 16, päätösklemmi 9, aloitetaan liikelaitosten suunnittelu ja päätösvalta niiden perustamisesta siirretään kohdassa 18 kaupunginhallitukselle. Valtuutettujen hämäämiseksi otsake on nimikoitu: ”hyvä hallinto”. Sanan ”mahdollisesti” lisäykset ovat yhdentekeviä, päätös tehdään tässä.

Ei tässä enää selvitetä, vaan laukaistaan prosessi käyntiin. Tämä on viimeinen mahdollisuus valtuustolla vaikuttaa. Siispä itselläni on asiaa koskevat muutosesitykset:

MUUTOSESITYKSET, ASIA 16

Kohta 9: Poistetaan kokonaan.
(9. Ruokapalvelukeskuksen, kiinteistöjen, infran ja liikunta-alueiden huoltotehtävien sekä kiinteistöhallinnon tilaaja- ja omistajatehtävien mahdolliset liikelaitostamiset valmistellaan siten, että niistä tehdään päätökset vuoden 2007 aikana ja siten, että ne aloittavat toimintansa vuoden 2008 alussa. Maaomaisuuden hallinnollinen asema selvitetään myöhemmin.)

Kohta 5: muotoillaan uudestaan seuraavaksi:

Ratkaisut palvelujen järjestämisestä tehdään siten, että turvataan kuntalaisten palvelujen saanti, edistetään terveen kilpailun säilymistä ja syntymistä sekä turvataan kaupungin asema. Kaupunki kilpailuttaa osan palveluista silloin, kun kilpailuttaminen on mahdollista, palvelu täyttää asetetut laadulliset vaatimukset ja on kokonaistaloudellisesti edullista. Asukkaiden palvelutarpeen edellyttäessä kaupunki on valmis myös lisäämään omaa palvelutuotantoaan.

(LISTAESITYS: Ratkaisut palvelujen järjestämisestä tehdään suhteessa markkinoihin siten, että turvataan kuntalaisten palvelujen saanti, edistetään terveen kilpailun säilymistä ja syntymistä sekä turvataan kaupungin asema. Kaupunki kilpailuttaa osan palveluista silloin, kun kilpailuttaminen on markkinatilanne huomioon ottaen mahdollista, palvelu täyttää asetetut laadulliset vaatimukset ja on kokonaistaloudellisesti edullista. Markkinatilanteen edellyttäessä kaupunki on valmis myös lisäämään omaa palvelutuotantoaan, elleivät markkinat toimi tehokkaasti.)

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com