Turvesuon virkistysalue säästettävä kaikille avoimena

Lehdissä julkaistut kirjoitukset • Länsiväylä • 02.12.2007

Länsiväylän Areenapalsta

Laajalahden, Pohjois-Tapiolan ja Mankkaan asutuskeskukset ympäröivät tätä aluetta, jossa toimi vuoteen 1987 saakka Mankkaan kaatopaikka. Nykyisin Turvesuonpuisto on ulkoilu- ja virkistysalue, joka on lasten, kuntoilijoiden, koiranulkoiluttajien sekä lintuharrastajien ahkerassa käytössä. Kaatopaikkatoiminnan vuoksi alue on kunnostettava. Myrkyllisiä valumia ehkäistään peittämällä alue ja rakentamalla suotoveden keruujärjestelmä. Toinen asia on sitten, mitä tehdä tälle keskeisellä paikalla sijaitsevalle alueelle kunnostuksen jälkeen. Järkevintä olisi maisemoida alue yleiseen virkistyskäyttöön. Laajat niittymäiset virkistysalueet ovat tärkeitä lähiliikuntapaikkoja. 

Valtuusto käsitteli 12.11 kokouksessaan Kiiltokallionpuiston asemakaavaa. Kyseessä on Turvesuon entisen kaatopaikka-alueen sekä sen ympärillä olevan seudun muuttaminen golfkentäksi. Käsittelyn kuluessa tehtiin palautusesitys, jossa toivottiin alueen säilyvän asukkaitten yleisessä käytössä. Äänestyksessä valtuusto 49 äänellä 17 ääntä vastaan hylkäsi palautusehdotuksen. Vihreiden enemmistö kannatti palautusta. Kaava hyväksyttiin, mutta valtuusto ei ollut yksimielinen. Usea valtuutettu jätti eriävän mielipiteensä. 

Vihreät ovat esittäneet kyseessä olevaan kaavaan kriittistä näkemystä, sillä se ei kohtele asukkaita tasavertaisesti. Suurin puute on se, että nykyinen metsässä kulkeva ulkoiluraitti ja hiihtoreitti jää golfkentän alle. Golfkentän tilantarve on niin suuri, että se leviää reilusti kunnostustarpeessa olevan alueen ylitse, hyvin lähelle Mankkaan koulua. Kapeat yleiseen virkistyskäyttöön jäävät kaistaleet sijaitsevat golfkentän reunustoilla ja alueella kulkevan voimalinjan alla. 

Toinen asia on alueen kunnostaminen, joka on saatettava loppuun huolellisesti. Kun kaatopaikka aikoinaan suljettiin, työtä ei tehty perusteellisesti. Vihreät pitävät epäkohtana sitä, että kaupunki on viivytellyt kunnostuksen kanssa ja että kunnostus on liitetty yhteen golfvarauksen kanssa. Turvesuon alue sijaitsee keskeisellä paikalla tiivistyvässä kaupungissa. Se on tänä päivänä suosittu virkistysalue, jonka soisi pysyvän jatkossakin kaikkien asukkaiden käytössä. Pro Turvesuon esittämässä vaihtoehdossa alueelle voisi sijoittaa 9-reikäisen jokamiehen golfkentän muun osan jäädessä muuhun yleiseen virkistyskäyttöön. Tämä vaihtoehto säästäisi nykyisen ulkoiluraitin ja kohtelisi kuntalaisia tasapuolisesti. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavaa useaan otteeseen, sillä esille nousi mm. huoli turvallisuudesta, johon pyydettiin selvityksiä. Turvesuon alueen linnusto on rikas ja monipuolinen ja siksi Rainer Lahden (vihr.) esityksestä asia palautettiin lautakunnassa linnustoselvityksen tekemistä varten. Vihreät ovat esittäneet lautakuntakäsittelyissä myös toistuvasti yleisten virkistysalueiden laajentamista. Enemmistöpäätöksillä yleisiä virkistysalueita ei laajennettu, eikä alueen arvokasta linnustoa selvitetty riittävän perusteellisesti. 

Johanna Karimäki,
valtuutettu, kansanedustaja (vihr.) 

Rainer Lahti,
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen (vihr.) 

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com