Välikysymyskeskustelu eduskunnassa: Työttömyyden kasvun pysäyttäminen ja nuorten työllistäminen

Puheet • 02.06.2009

Arvoisa puhemies,

Työelämävaliokunnan jäsenenä olen monestikin turhautunut siihen, että kentältä tullut viesti on ollut selvästi se, että työvoimapoliittiset määrärahat ovat koko ajan olleet loppumaisillaan, ja niitä on sitten lisätty vaiheittain. Opposition välikysymys on siten aiheellinen ja hallituksen on syytä terästäytyä työllistämisessä. Nyt on todella tärkeää tehdä kaikki toimenpiteet työllisyyden kohentamiseksi ja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Sitä, onko tästä vielä aineksia epäluottamuslauseeseen, en ihan usko. Jotain on tehtykin, mutta nyt on saatava isompi vaihde päälle. Uudella työministerillä on iso haaste ja mahdollisuus parantaa tilannetta. On inhimillisesti kestämätöntä ja taloudellisesti hölmöä syrjäyttää nuoret työstä. Työttömyys ja toimettomuus ovat usein tie syrjäytymiseen ja päihde- ja mielenterveysongelmiin. Tähän meillä ei ole edes varaa. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa sosiaalikulujen muodossa miljoona euroa, mutta jo parin vuoden päästä, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, tarvitaan jokaista käsiparia.

Nuorisotyöttömyyden kasvu on nyt vakava ongelma, johon on puututtava heti. Nuorisotyöttömyys on kasvanut 50 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Uudellamaalla se on kaksinkertaistunut. Nuoret tarvitsevat työvoimatoimistoissa parempaa henkilökohtaista ohjausta. Esimerkiksi työpajatoiminta on tehokas keino auttaa tulevaisuuttaan etsiviä nuoria. Tukityöllistämiseen, nuorten työpajatoimintaan, ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja vastavalmistuneiden työllistämiseen on ohjattava reilusti lisärahoitusta. Valtiolla ja kuntapuolella on tarjottava nuorille töitä. On otettava kadoksiin ajautumassa olevat nuoret siipien suojaan. Ruotsin mallin mukainen takuutyö alle 25-vuotiaille on varsin hyvä ajatus.

Nuorten toisen asteen koulutuspaikkoja on jo vuosia ollut liian vähän. Hallitus on nyt lisännyt nuorten ammattikoulupaikkoja viimeksi elvytysbudjetin yhteydessä. Tämä helpottaa koulutuspaikan löytämistä jo ensi syksynä, mutta on syytä muistaa, että meillä on iso joukko nuoria ja nuoria aikuisia vailla mitään koulutusta. Siksi on myös aikuiskoulutuksesta jatkossakin huolehdittava. Kun miesvaltaisilla aloilla, kuten metalli- ja metsäteollisuus, on jouduttu lomauttamaan ja irtisanomaan, on joukossa myös paljon nuoria oppisopimuskoulutettavia. Te-toimistojen tulee huolehtia siitä, että nämä nuoret voivat jatkaa koulutuksensa loppuun. Irtisanottujen työntekijöiden pitää mahdollisimman nopeasti päästä muutosturva- ja työllistämistoimenpiteisiin.

Nyt kesällä astuu voimaan erittäin tervetullut lakimuutos, jossa muutosturvaa laajennetaan myös pätkätyöläisiin ja lomautettuihin. Se tuo joustoa ja nopeuttaa työstä työhön siirtymistä. Työ- ja elinkeinotoimistot ruuhkautuvat nyt valtavan ja tärkeän työtaakan alle, ja työelämävaliokunta onkin linjannut, että tarvitaan pikaisesti tilapäistyövoimaa helpottamaan ruuhkaa. Samoin valiokunta on linjannut, että tarvittaessa on lisättävä työvoimapoliittisia määrärahoja, ja nyt niitä tarvitaan.

Yrittäjyyden edistäminen ja byrokratian ja velvoitteiden karsiminen pienyrittäjiltä on toinen tärkeä seikka, jonka haluan vielä nostaa esiin. Pienyrittäjät ovat suurtyöllistäjiä, ja onkin madallettava kynnystä työllistää. Sitä kautta saadaan elinvoimaa ja työpaikkoja. On tehtävä sellaista lainsäädäntöä ja tukipolitiikkaa, että pienyrittäjä voi huoletta työllistää ja uskaltaa työllistää. On tuettava kasvuyrittäjyyttä. Jokainen voi myös itse osallistua työllistämistalkoisiin ja teettää esimerkiksi ilmastoystävällisen energiaremontin kotitalousvähennyksen turvin. Me voimme kaikki yhdessä huolehtia nuorisomme tulevaisuudesta ja hyvinvoinnista.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com