Vihreiden ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa: Itämeripoliittinen selonteko

Puheet • 10.06.2009

"Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta"
Arvoisa puhemies,

90-luvulla Suomen valtasi leväilmiö, vedet puhkesivat sinileväkukkaan leväpuuromössöksi. Levämyrkkyjen pelossa lapsia kiellettiin menemästä veteen, lemmikkejä vahdittiin. Kun kesä on kauneimmillaan, veteen ei ole menemistä. Silloin havahduttiin kysymykseen, tuleeko Itämerestä kuollut meri. Siellä on sedimentteihin varastoituneet ravinteet, jotka vapautuvat hapettomissa oloissa. Puhutaan sisäisestä kuormituksesta ja noidankehästä. Ainoa keino pelastaa meri on ulkoisen ravinnekuorman tuntuva vähentäminen. Kuormitusta Itämereen on vähennettävä nopeasti ja merkittävästi kaikilla sektoreilla. Itämeren rehevöityminen estää menestyksekkään kehityksen, ja sen pysäyttämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Keskeistä on maatalouden päästöt. Puolan maatalouden vaikutus on pahimmasta päästä, ja omien rannikkovesiemme tila riippuu omista päästöistämme.

2015-ohjelmassa on tavoitteena vähentää kolmanneksella maatalouden ravinnekuormitusta vuosituhannen alusta, mutta nykytoimin tavoitetta ei saavuteta. Maatalouden ympäristötuet on määritelty liian väljästi. Valinnaisuutta on karsittava, ja vain merkittävästi ravinteita vähentävistä toimenpiteistä saisi tukimaksuja. Tuet on kohdistettava sinne, missä päästöjä vähennetään eniten, ja toimien vaikuttavuus on kyettävä osoittamaan. Esimerkiksi Teho-hankkeen hyviä kokemuksia pitää hyödyntää ja hanketta laajentaa.

Suojakosteikkorakentamista vauhditetaan, ja suojakaistat on saatava leveämmiksi. Lisäksi on oleellista saada lohkokohtaiset ravinnetaseet, jotka selonteossa luvataan. Ravinnetaseiden luotettava laskenta vaatii myös analysointiresursseja laboratorioihin. Parhaisiin käytäntöihin kuuluvat ravinteita kierrättävä maatalous sekä luomutuotanto.

Vihreä ryhmä painottaa maatalouden ympäristötukijärjestelmän pikaista uudistusta.

Arvoisa puhemies,

Leväpuuroa öljysilmällä on pahin skenaario, mitä ikinä voisi tapahtua. Kun Prestige-laiva hajosi kahtia Espanjan rannikolla, oli se juuri seilannut Itämereltä ja hakenut öljylastin Pietarista. Vihreä ryhmä kannattaa öljynsuojamaksun kolminkertaistamista ja öljyntorjuntakaluston pikaista uusimista. Tämä myös antaa työtä taantumasta pahoin kärsineelle metallialalle.

Pietarin yhdyskuntajätevedet saadaan vaiheittain kemiallisen puhdistuksen piiriin, ja seuraava iso haaste odottaa Kaliningradissa, josta käymäläjätteet ohjataan liki sellaisenaan mereen. Pietarin alueen kanaloiden jätteessä taas tikittää aikapommi, jollei lantaa ruveta prosessoimaan hallitusti esimerkiksi biokaasuksi ja pakattavaksi lannoitetuotteeksi.

Helcomin suosituksissa esitetään fosfaatista luopumista pesuaineissa, minkä Suomi on 90-prosenttisesti toteuttanut. On tärkeää, että fosfaatit kielletään EU:ssa. Itämeren alueelle tarvitaan Itämeren olosuhteisiin räätälöity maatalouspolitiikka ja EU:n Itämeri-strategiaan on saatava mukaan maatalouden päästövähennyssuunnitelmat päästökiintiöineen. Käymäläjätteen laskeminen laivoilta mereen on kiellettävä ja EU:n on sitä vaadittava kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Imossa.

EU:n yhteinen kalastuspolitiikka on tervetullutta. Maailman kalakantojen ryöstökalastus on saatava loppumaan. Itämerellä hätää kärsii kutistuva turskakanta. Tarvitaan kalastuskiintiöiden pienentämistä ja laajoja suojelualueita, joissa kalat voivat rauhassa kutea. Särkikalojen poistokalastus voisi olla tulonlähde ammattikalastajille ja särjet taas potentiaalinen bioenergiantuotannon raaka-aine.

Arvoisa puhemies,

Nord stream -kaasuputki tarkoittaa merenpohjan mylläystä 1 200 kilometrin matkalla, jolloin sedimenttien ravinteet ja ympäristömyrkyt lähtevät liikkeelle. Putki on mitä suurimmassa määrin ympäristökysymys, mutta on se muutakin. Kaasuputki on strategisesti tärkeä kohde, ja siksi Viro, Ruotsi ja Puola näkevät asiassa myös turvallisuushaasteita. Miksei ole edes tutkittu vaihtoehtoa, jossa putki menee maata myöten? Jos Itämeren etu sitä vaatii, Suomen on voitava kieltäytyä hankkeesta.

Arvoisa puhemies,

Itämeri on meidän helmemme. Onko se jatkossa kirkas helmi vai samea ja haiseva lutakko, riippuu pitkälle tahdostamme ja toimistamme. Meri on niin kovin herkkä ja haavoittuvainen, ja niin moni asia sitä uhkaa. Vihreät vaativat, että kokonaiskuormituksen vähentäminen edellyttää kaikkien eri kuormituslajien huomioimista. Mitään kuormitustyyppiä ei enää saa jättää huomiotta tai vapaaehtoistoimien varaan, vaan vesistöjen suojelu on nostettava etusijalle.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com