Vihreiden ryhmäpuheenvuoro valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017

Puheet • 09.04.2013

Arvoisa puhemies,

Yhteisöveron iso alennus on kehysriihen vaikuttavin päätös. Veron alennus vapauttaa yrityksille rahaa investointeihin ja edistää Suomen kilpailukykyä. Alennuksen vastapainoksi oli tarkoitus kiristää osinkoverotusta.

Osinkoverotus kiristyykin pieniltä yrityksiltä ja piensijoittajilta, mutta veroratkaisu on korjattunakin antelias rikkaille yrittäjille. Varakkaat omistajayrittäjät voivat nostaa pääomatuloja yrityksestä kohtuuttoman paljon. Tällöin voitot eivät välttämättä kanavoidu yrityksen investointeihin, kasvuun ja työllisyyteen, mitä hallitus uudistuksella tavoittelee.

Uudessa yritysveromallissa ensi vuonna alle 150 000 euron osingon saa 7,5 tai 8 prosentin verolla, kun nyt verovapaan osingon katto on 60 000 euroa. Myös yli 150 000 euron osinkoja voi nostaa pääomatulona, siis edullisemmin kuin nyt, kun ansiotulo-osingot poistuvat.

Hallituksen ensimmäinen esitys, joka sisälsi suurille omistajayrittäjille rajattomat edulliset pääomatulot 8 prosentin nettovarallisuuden puitteissa, oli kestämätön. Uusi ratkaisukin on vihreän ryhmän mielestä turhan antelias rikkaimmille. Ja koska tarkkoja vaikutusarviointeja ja laskelmia esityksestä ei vielä ole, yksityiskohtaisessa käsittelyssä voi ilmetä muutostarpeita. Esimerkiksi räikeät työtulon muunnot pääomatuloiksi on estettävä.

Vihreä ryhmä kritisoi toimintatapaa, että päätökset tehdään hätäisesti riittämättömän valmistelun pohjalta ja olemme tyytymättömiä siihen, että menosopeutuksen toteutussääntöä rikottiin. Ensimmäistä kertaa veron korotusten ja menoleikkausten suhde ei ole tasan puolet, sillä laskelmissa on mukana arvio yhteisöveron alennuksen dynaamisista vaikutuksista. Tällaista laskentatapaa ei ole aikaisemmin käytetty, joten hallitus muutti omia sääntöjään kesken matkan.

Todettakoon, että vihreä ryhmä kannattaa yrittäjyyden edistämistä ja kannusteita niille, jotka yrittävät isolla riskillä. Kannatamme keinoja helpottaa pienyrittäjiä työllistämään. Yhteisöveron alennus on oikea suuntaus, mutta paketti kokonaisuudessaan, osinkoveromuutoksineen, ei ole reilu ja tasapuolinen. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on välttämätön, jotta apuun hakeutuvat saavat tarvitsemansa palvelut, että sairaat pääsevät lääkäriin, että sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat perheitä, lapsia ja vanhuksia ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Vihreä ryhmä on huolissaan siitä, että uudistuksen vaihe on mitä epäselvin, eikä asiantuntijoita kuunnella. Myös tutkimusrahoituksen leikkaukset Kelalta sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta huolestuttavat.

Hyvää kehyspäätöksessä on, että työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, kun jatkossa päivähoidosta maksetaan vain niistä tunneista, kun lapsi on hoidossa. Silloin äidit ja isät voivat helpommin tehdä osittaista työpäivää. Osa-aikatyön edistäminen on hyvä keino nostaa työllisyyttä.

Kuntatalouden kannalta huolestuttaa se, että pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuu siirtyy kunnille. Toisaalta tämä voi olla myös mahdollisuus työttömille saada kunnilta ihan oikeaa työtä. Kaikki hyötyisivät siitä, että vaikeasti työllistettävät työllistyvät. Kunnilla on mahdollisuuksia tarjota avustavaa työtä vaikka kirjastoissa, vanhusten palvelutaloissa, kunnossapidossa ja siivouksessa.

Kauppataseen alijäämän yksi syy on, että Suomeen tuodaan liikaa fossiilisia polttoaineita. Siksi pitkällä tähtäimellä öljyriippuvuudesta irrottautuminen ja vihreään talouteen panostaminen on järkevää politiikkaa. Uusiutuva energia voi luoda tuhansia uusia työpaikkoja ja energiatehokkuus säästää rahaa.

On valitettavaa, ettei kehyspäätöksessä ole karsittu ympäristölle haitallisia tukia, eikä riittävästi ymmärretty vihreän talouden mahdollisuuksia. Vero- ja tukipolitiikka tulisi määrätietoisesti valjastaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita tukevaksi.

Mutta on kehyspäätöksessä hyviäkin asioita, kuten kasvurahastot ja siemenrahastot innovatiiviselle yrittäjyydelle. Alkoholi- tupakka- makeis- ja sähköveron korotuksia kannatamme ja iloitsemme siitä, että uusi lastensairaala vihdoin etenee valtion tuen avittamana. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämispaketti on lupaava.

Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaus on huono uutinen maailman köyhille, mutta vihreille tärkeä saavutus on päätös päästöoikeuksien huutokauppatulojen ohjaamisesta kansainväliseen ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön.

Vihreille nuorten tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun on tärkeä arvo ja ministerimme ovat puolustaneet opintotuen perusrakennetta kehysriihessä hyvin tuloksin.

Nuorten oppisopimuskoulutusta vahvistetaan ja kokeillaan ammattikoulun ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämistä.

Kunnissa sekä työ- ja elinkeinotoimistoissa on etsittävä aktiivisesti nuorille oppisopimuspaikkoja. Moni nuori haluaa oppisopimuskoulutusta, mutta sitä on vaikea löytää. Saksan alhainen nuorisotyöttömyys on osin oppisopimusjärjestelmän ansiota. Siellä yrityksille on helppoa ja edullista ottaa nuoria koulutettaviksi ja pääosin nuoret työllistyvät yritykseen koulutusjakson jälkeen.

Syrjäytyminen alkaa usein jo lapsuudessa. Riskien tunnistaminen ajoissa edellyttää hyviä lapsiperheiden palveluja sekä kannustavaa koulua. Opetuksen on tuettava jokaista ainutlaatuista lasta, kiinnosti häntä sitten puutyöt, tietotekniikka tai biologia. Opetuksen valtionosuusindeksin jäädyttäminen on siksi valitettavaa, vaikka onneksi vastapainona pystyttiin lisäämään ammattikoulupaikkoja.

Pitkän aikavälin kestävä talouspolitiikka on velvoitteemme tuleville sukupolville.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com